Khắc phục lỗi "We couldn’t set your default save location" - 0x80070005

"We couldn’t set your default save location" - 0x80070005
Nếu bạn không thể thay đổi nơi các ứng dụng Windows 10 mới sẽ lưu và nó đang hiển thị thông báo lỗi cho biết We couldn’t set your default save location, thì hướng dẫn này sẽ giúp bạn khắc phục điều đó. Mặc dù đó là một lỗi bất thường, nó xuất hiện khi các điều khoản cụ thể không tuân thủ các cài đặt được yêu cầu.

Toàn bộ thông báo lỗi có nội dung như thế này:
We couldn’t set your default save location.
The operation did not complete successfully. Try again in a bit.
The error code is 0x80070005, in case you need it.
Windows 10 cho phép người dùng cài đặt ứng dụng vào một phân vùng khác hoặc ổ đĩa ngoài. Tuy nhiên, tùy chọn bắt buộc sẽ bị xám hoặc đôi khi không hoạt động. Nếu Windows Settings cho phép bạn chọn một ổ đĩa khác nhưng bạn không thể lưu thay đổi, các mẹo khắc phục sự cố này sẽ giúp bạn.

We couldn’t set your default save location, Error 0x80070005

Để khắc phục lỗi 0x80070005, hãy làm theo các đề xuất sau:
  1. Đăng nhập vào tài khoản Administrator.
  2. Đổi tên thư mục WindowsApps
  3. Kiểm soát hoàn toàn thư mục WindowsApps
Để biết thêm về các bước này, hãy tiếp tục đọc.

Đăng nhập vào tài khoản Administrator

Thay đổi vị trí lưu mặc định của ứng dụng là một nhiệm vụ của quản trị viên. Nói cách khác, bắt buộc phải có tài khoản quản trị viên để thực hiện thay đổi. Trong trường hợp bạn có tài khoản người dùng Standard trên máy tính của mình sẽ thấy thông báo lỗi này khi thay đổi phân vùng.

Nó ngụ ý rằng bạn sẽ phải làm theo một trong những bước sau - bạn có thể kích hoạt tài khoản Administrator tích hợp sẵn và thực hiện thay đổi từ tài khoản này hoặc bạn có thể thay đổi Standard thành tài khoản Administrator. Nếu bạn không muốn tạo tài khoản mới trên máy tính của mình, tốt hơn hết bạn nên chọn giải pháp thứ hai như đã đề cập ở trên.

Đổi tên thư mục WindowsApps

Bất cứ khi nào bạn cài đặt phần mềm, không phân biệt danh mục, nó sẽ lưu trữ một số tệp trong máy tính của bạn, cho dù được tải xuống từ Microsoft Store hay các trang web của bên thứ ba khác. WindowsApps folder là một thư mục nơi các ứng dụng Windows Store được cài đặt và nó bị ẩn trừ khi bạn sử dụng tùy chọn Show hidden files, folders, and drives.

Nếu có xung đột nội bộ với thư mục này, bạn sẽ không thể thay đổi vị trí lưu mặc định trên máy tính của mình. Vì bạn đã nhận được thông báo lỗi này, tốt hơn hết bạn nên đổi tên thư mục trước và thử lại để thay đổi vị trí cho phù hợp.

Để làm điều đó, hãy hiện tất cả các tệp và thư mục ẩn trên máy tính của bạn và truy cập C:\Program Files. Tại đây bạn sẽ thấy một thư mục có tên WindowsApps.

Nhấp chuột phải vào nó, chọn tùy chọn Rename và nhập tên như WindowsAppsOld.


Nó có thể hiển thị một thông báo lỗi khi đổi tên. Nếu bạn nhận được You don’t currently have permission to access this folder bạn sẽ phải làm theo giải pháp tiếp theo.

Nhận toàn quyền kiểm soát thư mục WindowsApps

Như đã đề cập trước đó, bạn sẽ nhận được thông báo Access Denied khi đổi tên thư mục WindowsApps. Đó là do Windows 10 không cho phép người dùng truy cập vào thư mục này. Tuy nhiên, nếu bạn có thể thay đổi quyền và có toàn quyền kiểm soát, bạn sẽ truy cập nó từ tài khoản quản trị viên của mình.

Theo mặc định, quyền truy cập toàn quyền chỉ được cấp cho TrustedInstaller. Tuy nhiên, nếu bạn làm theo hướng dẫn chi tiết này, bạn có thể có toàn quyền sở hữu các tệp và thư mục. Sau đó, bạn có thể thay đổi vị trí lưu mặc định của ứng dụng.

Những điều khác bạn nên biết là:
  • Nếu bạn đang cố gắng chọn một ổ đĩa ngoài, hãy đảm bảo rằng nó đang ở trong tình trạng hoạt động.
  • Nếu Windows 10 không nhận ra ổ đĩa ngoài, nó sẽ không cho phép bạn chọn.