Cách truy vết địa chỉ email để tìm thông tin cá nhân của bất kỳ ai - MOSINT

MOSINT là công cụ OSINT giúp bạn truy vết, tìm kiếm thông tin từ các nguồn công khai và bí mật giúp biết chủ nhân của Email là ai. Bạn cũng dễ dàng biết được họ dùng Email đó để đăng ký tài khoản ở mạng xã hội, diễn đàn nào? Và tìm luôn cả số điện thoại có liên quan đến Email mà bạn tìm kiếm.

Các tính năng của MOSINT

MOSINT là một Công cụ OSINT dành cho email. Nó giúp bạn thu thập thông tin về email mục tiêu.
  1. Dịch vụ xác minh( Kiểm tra xem email có tồn tại không)
  2. Kiểm tra tài khoản xã hội với Socialscan
  3. Kiểm tra dữ liệu bị rò ĩ
  4. [cần API] Tìm email liên quan
  5. Tìm số điện thoại liên quan
  6. Tìm các miền liên quan
  7. Tìm từ Pastebin
  8. Tìm kiếm của Google
  9. Tra cứu DNS

Cách sử dụng MOSINT để truy vết Email

Trên Kali Linux hoặc Parrot OS mở Terminal và gõ các lệnh sau:
git clone https://github.com/alpkeskin/mosint.git
cd mosint
pip install -r requirements.txt
pip install googlesearch-python
pip install tabula
Mặc định MOSINT sẽ dùng các nguồn công khai để truy vết Email của bạn, nhưng nếu đăng ký thêm 3 API từ 3 Website dưới đây, bạn sẽ có thêm nguồn để tìm kiếm thông tin. Các trang Web này lưu thông tin lưu trữ liên quan đến Email của bạn từ các nguồn website bị rò rĩ, và phải có API Key mới có thể truy xuất dữ liệu vào các Web đó. Cụ thể:
API có dạng là 1 chuỗi bất kỳ, giống hình bên dưới:


Bây giờ bạn copy 3 API của 3 Website trên điền vào file config.json trong thư mục MOSINT.


Quay ra lại Terminal gõ lệnh:
python3 mosint.py -e dia-chi-email-can-tim
Ví dụ:
python3 mosint.py -e ngocvt1690@gmail.com
Kết quả sẽ liệt kê những thông tin bị rõ rì từ email bạn đang tìm kiếm:

Email này được dùng để đăng ký ở các Website, diễn đàn nào, số điện thoại liên quan đến email, mạng xã hội, DNS lookup… (Trường hợp DNS Lookup nếu bạn dùng Email Domain công ty, cá nhân…)

Đây là danh sách User, Password bị rò rĩ từ các diễn đàn mà bạn dùng email này đăng ký: