Sửa lỗi "Couldn’t Mount File - The disk image isn’t initialized" trong Windows 10

Sửa lỗi "Couldn’t Mount File - The disk image isn’t initialized" trong Windows 10
Luôn luôn là một ý tưởng hay để có một Image Backup của hệ điều hành của bạn. Vì vậy, nếu có bất kỳ rủi ro nào xảy ra, bạn không bị mất dữ liệu mà có thể khôi phục toàn bộ dữ liệu từ Repair Disc hoặc ổ cứng ngoài. Điều đó nói rằng, mọi thứ không phải lúc nào cũng hoạt động như mong đợi. Bạn có thể gặp lỗi khi hiển thị thông báo sau - Couldn’t Mount File | The disk image isn’t initialized, chứa các phân vùng không thể nhận dạng. Vui lòng sử dụng phần đính vào Disk Management để đảm bảo đĩa, phân vùng và ổ đĩa ở trạng thái có thể sử dụng được. Dưới đây là một số bước bạn có thể thử để giải quyết vấn đề.

Couldn’t Mount File | The disk image isn’t initialized

  • Nhấn Win + X và chọn tùy chọn Disk Management.
  • Chọn tab Action.
  • Chọn tùy chọn Attach VHD.
  • Duyệt đến tệp .vhd hoặc .vhdx và chọn nó.
  • Nhấn nút Open.
  • Tệp .vhd hoặc .vhdx sẽ được gắn và mở trong cửa sổ File Explorer riêng biệt.
  • Tiến hành khôi phục bản sao lưu thành công.
Đối với người dùng không biết, Image back là VHD (Virtual Hard Disk) hoặc VHDX (Hyper-V virtual hard disk file format). Vì vậy, nếu bạn muốn có quyền truy cập vào tệp sao lưu hình ảnh, bạn cần phải gắn kết hoặc đính kèm tệp đó trong Disk management.

Nhấn tổ hợp Win + X và chọn tùy chọn Disk Management.

Tiếp theo, khi cửa sổ Disk Management mở ra, hãy chuyển sang tab Action nằm ở góc trên bên trái và bên cạnh tab File.


Từ menu Action, chọn tùy chọn Attach VHD.

Khi một cửa sổ mới bật lên trên màn hình máy tính của bạn, hãy nhấn vào nút Browse để đi đến vị trí tệp.


Chọn tệp .vhd hoặc .vhdx bạn muốn gắn kết.

Nhấp chuột phải và nhấp vào Initialize Disk.

Ở phía bên phải, bạn có thể thấy một vùng bóng mờ được gọi là Unallocated. Nhấp chuột phải vào nó và chọn Create simple volume và hoàn thành trình hướng dẫn đơn giản.

Bây giờ VHD của bạn sẽ được khởi tạo.

Nhấp đúp vào tệp của bạn và tệp .vhd/.vhdx bây giờ sẽ được gắn kết và đính kèm dưới dạng ổ đĩa. Bạn sẽ thấy nó mở trong một cửa sổ File Explorer.

Khi hoàn tất, hãy tiến hành khôi phục bản sao lưu từ Repair Disc bạn đã tạo trước đó hoặc ổ cứng ngoài.