The .NET Framework is not supported on this operating system

The .NET Framework is not supported on this operating system
Một số người dùng Windows trong khi cố gắng cài đặt một chương trình hoặc một phiên bản cụ thể của .NET Framework trên thiết bị Windows 10 của họ có thể bị cản trở bởi thông báo lỗi The .NET Framework is not supported on this operating system. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ giải thích ngắn gọn lý do tại sao thông báo lỗi này có thể được kích hoạt, cũng như trình bày những gì cần làm để vượt qua sự cố chặn này và tiếp tục cài đặt.


Tùy thuộc vào phiên bản .NET Framework, khi bạn gặp sự cố này. bạn sẽ nhận được thông báo lỗi đầy đủ sau đây;
Microsoft .NET Framework

Setup has detected that this computer does not meet the requirements to complete this operation. The following blocking issues must be resolved before you can proceed.
Blocking Issues:
The .NET Framework 4.7.2 is not supported on this operating system.
More information about blocked .NET Framework 4.7.2 installations.

Lý do tại sao lỗi này xảy ra cũng giống như đã đề cập trên thông báo lỗi. Mặc dù .NET Framework được hỗ trợ trên Windows 10 nhưng nó không tương thích với tất cả các phiên bản của Windows 10. Vì vậy, nếu bạn thấy thông báo này thì nguyên nhân có thể nhất của lỗi này là bạn đang chạy phiên bản Windows 10. không tương thích với .NET Framework.

The .NET Framework is not supported on this operating system

Nếu bạn gặp phải vấn đề này, giải pháp duy nhất là chỉ cần cập nhật Windows 10. Bạn nên kiểm tra Cập nhật Windows ngay cả khi bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của Windows 10. Vì sự cố là do hệ điều hành không tương thích. - cài đặt tất cả các bản cập nhật Windows 10 có sẵn rất có thể sẽ giải quyết được sự cố. Bạn cũng có thể kiểm tra phiên bản chính xác của Windows 10 và phiên bản mà .NET Framework yêu cầu bằng cách làm theo các bước được cung cấp bên dưới.
  • Nhấn phím Windows + R để gọi hộp thoại Run.
  • Trong hộp thoại Run, nhập winver và nhấn Enter.
  • Phiên bản của bạn sẽ được chỉ ra trong cửa sổ bật lên About Windows. Số sau Version (ở dòng thứ hai) là số phiên bản của bạn. Số phải là 1507, 1709, 1803, 1909, v.v. 2 chữ số đầu tiên là năm và 2 chữ số thứ hai đại diện cho tháng. Vì vậy, nếu bạn có phiên bản 1709 thì điều đó có nghĩa là bạn đang chạy phiên bản được phát hành vào tháng 9 năm 2017.
  • Bây giờ bạn cần đảm bảo rằng bạn có phiên bản Windows 10 tương thích với .NET Framework. Bạn sẽ nhận được danh sách tại đây trên Microsoft.
  • Bây giờ, nếu phiên bản Windows 10 đã cài đặt của bạn không tương thích với phiên bản .NET Framework cụ thể, bạn có thể nâng cấp phiên bản Windows 10 của mình cho phù hợp.
Sau đó, hãy thử lại cài đặt chương trình hoặc cài đặt .NET Framework mà bạn đã chạy trước đó.