Thực hiện các phép toán số học trong Command Prompt trên Windows 10

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện các phép toán Số học trong Command Prompt trên Windows 10. Cửa sổ Command Prompt đi kèm với một máy tính mini giúp bạn thực hiện phép chia, cộng, nhân và trừ cho hai hoặc nhiều số. Có một lệnh rất đơn giản cho mỗi hoạt động.

Mặc dù Windows 10 cũng mang đến ứng dụng Máy tính cung cấp một máy tính tiêu chuẩn, lập trình viên, khoa học và các loại máy tính khác, đối với những người muốn thực hiện các phép toán cơ bản (hoặc số học cơ bản) bằng Command Prompt, bài đăng này rất hữu ích.

Thực hiện các phép toán số học trong Command Prompt

Lúc đầu, bạn cần khởi chạy Command Prompt bằng hộp Search của Windows 10 hoặc hộp lệnh Run. Sau đó, bạn có thể thực hiện các lệnh.

Cộng


Lệnh để thực hiện phép cộng cho hai hoặc nhiều số là:
set /a num1+num2+num3
Thay thế num1, num2, v.v., bằng các số thực (như 5, 10 hoặc thứ gì đó khác) và nhấn Enter. Điều này sẽ hiển thị kết quả.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện lệnh bổ sung như:
set /a result= num1+num2+num3
Một lần nữa, thay thế các giá trị num1, num2 bằng các số thực và nó sẽ hiển thị kết quả cộng.

Chia


Đối với hoạt động phân chia, lệnh là:
set /a num1/num2
Bạn cũng có thể thực hiện các phép tính nhân và chia cùng nhau. Lệnh sẽ là:
set /a result=num1*num2/num3
Thực hiện lệnh và nó sẽ cung cấp đầu ra.

Trừ


Lệnh trừ cũng rất đơn giản. Bạn có thể thực hiện nó cho hai hoặc nhiều số. Nó đây:
set /a num1-num2-num3
Thêm các con số thực tế và kết quả sẽ ở trước mặt bạn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện phép trừ với các phép tính cộng, nhân và / hoặc chia trong một lần. Lệnh sẽ là:
set /a num1+num2-num3*num4/num6

Nhân

Để thực hiện phép nhân bằng Command Prompt, lệnh là:
set /a num1*num2*num3
Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện lệnh này như sau:
set /a result= num1*num2
Nhân cũng có thể được thực hiện với các phép cộng, trừ và chia với nhau. Chỉ cần thêm số cho phù hợp và nhận được kết quả.