Lỗi Load vender.dll Fail - Please install VGA driver error

Trong thời gian gần đây, chúng tôi đã nghe thấy những người sử dụng card đồ họa ASUS gặp sự cố cụ thể trong đó một lỗi lạ xuất hiện trong quá trình sử dụng máy tính Windows 10 của họ. Đây không phải là một lỗi chúng ta thấy hàng ngày. Do đó, nó có thể khiến một số người dùng lo ngại.

Chúng tôi ở đây để nói rằng mọi mã lỗi đều có bản sửa lỗi, ngay cả khi bản sửa lỗi chỉ là tạm thời. Bây giờ, lỗi là Load vender.dll Fail, Please install VGA driver. Nó thường bật lên sau khi khởi động lại hệ thống, không quá lâu sau khi người dùng cài đặt cạc đồ họa ASUS của họ.


Lỗi cũng gợi ý rằng vender.dll bị thiếu và vì đó là trường hợp, việc khắc phục sự cố khá đơn giản. Bạn cần cập nhật Video Graphics Array (VGA) Driver.

Load vender.dll Fail - Please install VGA driver error

Điều đầu tiên và có thể là quan trọng nhất là đảm bảo AI Suite 3 được cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu không, hãy tải xuống từ trang web chính thức của nó và cài đặt - sau đó khởi động lại máy tính Windows 10 của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể truy cập trang tải xuống trình điều khiển chính thức của ASUS tại asus.com.

Khi cập nhật trình điều khiển card đồ họa, trước tiên bạn phải nhấp chuột phải vào nút Start, sau đó chọn Device Manager từ menu.


Điều hướng đến Display Adapter và mở rộng nó để hiển thị thông tin bổ sung.

Khi bạn thấy tên card đồ họa của mình, hãy nhấp chuột phải vào nó, sau đó chọn Update Driver Software.

Từ kinh nghiệm của chúng tôi, thực hiện những điều trên là đủ để giải quyết vấn đề.