Sửa lỗi Event Error 1020 & 1008 Microsoft-Windows-Perflib

Người dùng đôi khi bắt đầu thấy lỗi Event error 1020 & 1008 Microsoft-Windows-Perflib trong Windows 10 mà không có lý do rõ ràng. Quan trọng hơn, họ không có ý tưởng sửa chữa nó. Thông báo lỗi trông giống như thế này:

Event: 1008

The Open Procedure for service “.NETFramework” in DLL “C:\WINDOWS\system32\mscoree.dll” failed with error code The system cannot find the file specified. Performance data for this service will not be available.

Event: 1020

The required buffer size is greater than the buffer size passed to the Collect function of the “C:\Windows\System32\perfts.dll” Extensible Counter DLL for the “LSM” service. The given buffer size was 34184 and the required size was 43160.
Giải quyết vấn đề này đòi hỏi một chút công việc. Làm theo hướng dẫn được cung cấp bên dưới để khắc phục - sau khi bạn đã tạo điểm khôi phục hệ thống.

Sửa lỗi Event Error 1020 & 1008 Microsoft-Windows-Perflib

Sự kiện lỗi 1020 và 1008 đang được báo cáo do danh sách bộ đếm bị hỏng và DLL bắt buộc bị tắt. Khi bộ đếm hiệu suất không thể tải các chuỗi cho dịch vụ được chỉ định, sổ đăng ký có thể bị hỏng và hiển thị Error 1020. Để khắc phục sự cố này, hãy xây dựng lại danh sách bộ đếm hiệu suất.
 • Nhấp vào Start.
 • Nhập CMD vào thanh tìm kiếm.
 • Nhấp chuột phải vào Command Prompt.
 • Chọn Run as administrator.
 • Nhập lệnh sau và nhấn phím Enter "CD %SYSTEMROOT%\System32"
 • Tại dấu nhắc lệnh, nhập lodctr /r.
 • Bấm phím Enter.
 • Tương tự đối với lỗi 1008 gõ lodctr /e:<DLL name> rồi nhấn ENTER.
Xin lưu ý rằng Tư cách thành viên trong nhóm Quản trị viên là bắt buộc để hoàn thành thủ tục này. Để xây dựng lại danh sách các bộ đếm trong sổ đăng ký, hãy làm như sau.
 • Nhấp vào nút Start của Windows 10.
 • Trong hộp Search xuất hiện, nhập CMD hoặc Command Prompt.
 • Khi tùy chọn được nhìn thấy, hãy nhấp chuột phải vào nó và chọn tùy chọn Run as administrator.
 • Bây giờ, trong cửa sổ Command Prompt xuất hiện trên màn hình của bạn, hãy nhập lệnh sau và nhấn phím Enter "cd %SYSTEMROOT%\System32".
 • Nhập lại lệnh sau và nhấn phím Enter "lodctr /r".
 • Tương tự, lỗi 1008 Microsoft-Windows-Perflib xảy ra khi DLL bắt buộc bị tắt. Để giải quyết vấn đề, hãy nhập lodctr /e:</<DLL name> rồi nhấn ENTER (thay thế <tên tệp DLL> bằng tên tệp của thư viện).