Sửa lỗi Microsoft Store 0x80073d23 trên Windows 10

Khi cố gắng khởi chạy hoặc gỡ cài đặt ứng dụng Microsoft Store, bạn có thể nhận được mã lỗi 0x80073d23. Thông báo có thể nói rằng nó không thể khởi chạy hoặc không thể gỡ cài đặt ứng dụng. Quá trình sẽ cố gắng trong một thời gian, nhưng sau đó nó có thể thông báo rằng thao tác không hoàn tất thành công và yêu cầu bạn thử lại.

Microsoft Store 0x80073d23

Bạn sẽ cần quyền quản trị viên để giải quyết sự cố và chạy trình khắc phục sự cố, với sự trợ giúp của các đề xuất sau:
 1. Đặt lại Store Cache
 2. Chạy Windows Store Apps troubleshooter
 3. Cập nhật Microsoft Store
 4. Reregister App Packages
 5. Sự cố cài đặt Xbox Game Pass.
Đôi khi khởi động lại đơn giản có thể giải quyết sự cố, vì vậy bạn luôn có thể thực hiện điều đó một lần trước khi khắc phục sự cố.

Đặt lại Store Cache


Microsoft Store giống như bất kỳ ứng dụng nào khác đều duy trì bộ nhớ cache của chúng và nếu có vấn đề với nó, nó sẽ dẫn đến lỗi như thế này. Tin tốt là bạn luôn có thể đặt lại bộ nhớ cache của cửa hàng bằng một công cụ tích hợp sẵn.
 • Chạy CMD với tư cách quản trị viên, nhập WSReset.exe và nhấn phím Enter.
 • Một cửa sổ nhắc lệnh sẽ mở ra và sau đó bạn sẽ thấy Microsoft Store.
 • Mọi thứ sẽ bắt đầu tải như thể bạn đã làm lần đầu tiên.

Chạy Windows Store Apps troubleshooter


Windows 10 cung cấp trình khắc phục sự cố tích hợp cho Microsoft Store, trình khắc phục sự cố này sẽ giải quyết một số sự cố chung. Có sẵn tại Settings > Update and security > Troubleshoot. Tìm và chạy Windows Store Apps troubleshooter. Sau khi trình hướng dẫn thực hiện công việc của nó, bạn sẽ có thể giải quyết lỗi.

Cập nhật Microsoft Store


Nếu bạn có thể mở Microsoft Store, thì bạn có thể đi tới Download và cập nhật và kiểm tra xem cửa hàng có cần cập nhật hay không. Nếu có, hãy nhấp vào mũi tên xuống và cập nhật ứng dụng.

Reregister App Packages

Nhấn phím biểu trưng Windows + X và chọn Windows PowerShell (Admin). Sao chép và dán lệnh sau và nhấn phím Enter:
Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
Khi quá trình hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính và kiểm tra.

Sự cố cài đặt Xbox Game Pass

Nếu bạn gặp lỗi khi cài đặt trò chơi Xbox Game Pass trên thiết bị Windows 10, thì bạn cần thực hiện như sau:
 • Kiểm tra trạng thái dịch vụ Xbox Live.
 • Đăng nhập và đăng nhập vào Tài khoản Microsoft của bạn
 • Kiểm tra kết nối mạng
 • Kiểm tra trạng thái đăng ký
 • Khởi động lại máy tính và thử lại