Khắc phục lỗi Invalid Recovery Area trên Windows 10

Nếu khi bạn cố gắng truy cập Windows Recovery Environment (WinRE) trên thiết bị Windows 10 của mình, bạn gặp phải thông báo lỗi Invalid Recovery Area trên màn hình trống, thì bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết thành công sự cố này.

Nguyên nhân của lỗi này chủ yếu là do phân vùng khôi phục trên PC của bạn chứa Windows RE không còn nguyên vẹn, do nó đã bị xóa hoặc không thể truy cập được do một số lý do không xác định. Các lý do khác có thể là sau:
 1. WinRE bị tắt trong cài đặt Windows.
 2. Kho dữ liệu cấu hình khởi động (BCD) không chứa các mục để khởi động ở chế độ khôi phục.
 3. Tệp winre.wim (hình ảnh môi trường WinRE) bị thiếu hoặc bị di chuyển.
 4. Tệp cấu hình WinRE ReAgent.xml bị thiếu hoặc chứa cài đặt không chính xác.

Sửa lỗi Invalid Recovery Area

Nếu bạn đang gặp phải vấn đề này, bạn có thể thử các giải pháp được đề xuất của chúng tôi bên dưới theo thứ tự cụ thể và xem liệu điều đó có giúp giải quyết vấn đề hay không.
 • Bật Windows RE
 • Kiểm tra BCD cho WinRE
 • Đặt lại cài đặt WinRE trong tệp ReAgent.xml
 • Tìm và sao chép tệp Winre.wim theo cách thủ công
 • Thực hiện sửa chữa nâng cấp tại chỗ Windows 10
Chúng ta hãy xem mô tả về quy trình liên quan đến từng giải pháp được liệt kê.

Bật Windows RE

Nếu môi trường khôi phục Windows bị vô hiệu hóa, bạn sẽ gặp phải lỗi. Trong trường hợp này, bạn có thể kích hoạt Windows RE. Đây là cách thực hiện:
Đầu tiên bạn cần kiểm tra trạng thái của WinRE.
 • Nhấn phím Windows + R để gọi hộp thoại Run.
 • Trong hộp thoại Run, nhập cmd rồi nhấn CTRL + SHIFT + ENTER để mở Command Prompt ở chế độ quản trị/nâng cao.
 • Trong cửa sổ nhắc lệnh, nhập lệnh bên dưới và nhấn Enter.
reagent /info
 • Nếu Windows RE tình trạng Disabled, nhập vào lệnh dưới đây và nhấn Enter để bật WinRE.
reagentc /enable
Sau khi bật tùy chọn này và bạn vẫn không thể truy cập môi trường Recovery trong Windows 10, hãy thử giải pháp tiếp theo.

Kiểm tra BCD cho WinRE

Windows Boot Loader xác định xem nó có phải tải Windows RE hay không. Có thể bộ nạp đang trỏ đến một vị trí không chính xác.
 • Mở PowerShell với đặc quyền quản trị và thực hiện lệnh này:
bcdedit /enum all
 • Tìm một mục nhập trong bộ định danh Windows Boot Loader được đặt là Current.
 • Trong phần đó, tìm “recoverysequence” và ghi chú GUID.
 • Một lần nữa, trong kết quả, hãy tìm kiếm bộ nhận dạng Windows Boot Loader được đặt làm GUID đã lưu ý.

Đảm bảo rằng các mục device osdevice hiển thị đường dẫn cho tệp Winre.wim và chúng giống nhau. Nếu không, chúng ta sẽ phải trỏ mã định danh hiện tại đến mã định danh giống nhau.
Khi bạn tìm thấy GUID mới, hãy chạy lệnh:
bcdedit /set {current} recoverysequence {GUID_which_has_same_path_of_device_and_device}
Xem liệu điều này có giải quyết được sự cố không.

Đặt lại cài đặt WinRE trong tệp ReAgent.xml

Giải pháp này yêu cầu bạn đặt lại cài đặt môi trường khôi phục trong tệp ReAgent.xml (sao lưu tệp này trước).

Trên Windows 10, chỉ cần xóa tệp ReAgent.xml và nó sẽ tự động được tạo vào lần tiếp theo bạn bật WinRE.

Tệp ReAgent.xml phải được đặt trong đường dẫn nhỏ bên dưới - giả sử C là ổ chứa cài đặt Windows 10.
C:\Recovery\WindowsRE
Lưu ý: Bạn có thể cần hiển thị các tệp và thư mục ẩn để tìm và xóa tệp.

Tìm và sao chép tệp Winre.wim theo cách thủ công

Làm như sau:
 • Mở Command Prompt ở chế độ quản trị.
 • Trong cửa sổ nhắc CMD, nhập lệnh bên dưới và nhấn Enter.
dir /a /s c:\winre.wim
Nếu bạn đã tìm thấy tệp, hãy sao chép tệp đó vào vị trí mặc định bằng cách chạy lần lượt các lệnh bên dưới:
attrib -h -s c:\Recovery\3b09be7c-2b1f-11e0-b06a-be7a471d71d6\winre.wim xcopy /h c:\Recovery\3b09be7c-2b1f-11e0-b06a-be7a471d71d6\winre.wim c:\Windows\System32\Recovery
Nếu bạn không thể tìm thấy tệp trên ổ đĩa cục bộ của mình, bạn có thể sao chép tệp đó từ phiên bản cài đặt Windows 10 tương tự (phiên bản hệ điều hành và kiến ​​trúc hệ thống phải khớp) hoặc từ phương tiện cài đặt / ổ đĩa flash USB có khả năng khởi động.

Để thực hiện, hãy mở \sources\install.wim (hoặc install.esd) trên ảnh DVD/ISO bằng 7-Zip và giải nén \Windows\System32\Recovery\Winre.wim ReAgent.xml vào C:\Windows\System32\Recovery.

Tệp boot.sdi gốc phải được sao chép từ thư mục \Windows\Boot\DVD.

Khi bạn đã sao chép tệp winre.wim, hãy thử truy cập vào môi trường khôi phục và nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thử giải pháp tiếp theo.

Thực hiện sửa chữa nâng cấp tại chỗ Windows 10

Giải pháp này yêu cầu bạn thực hiện sửa chữa nâng cấp tại chỗ Windows 10. Nâng cấp sửa chữa là quá trình cài đặt Windows 10 qua cài đặt hiện có của Windows 10 trên đĩa cứng của bạn, sử dụng đĩa DVD hoặc tệp ISO cài đặt của bạn.

Thực hiện điều này có thể sửa chữa các tệp hệ điều hành bị hỏng trong khi vẫn bảo toàn các tệp cá nhân, cài đặt và ứng dụng đã cài đặt của bạn.