Snip and Sketch bị treo trong Windows 10

Khi Microsoft có kế hoạch ngừng sử dụng Snipping Tool, ứng dụng Snip and Sketch đã được tung ra như một giải pháp thay thế. Công cụ này cung cấp các tính năng gần như giống nhau và cũng được biết là nguyên nhân khiến máy tính bị treo. Một người dùng trong cộng đồng công nghệ của Microsoft đã báo cáo hình ảnh bên dưới. Sau khi lựa chọn được thực hiện bằng Snip and Sketch, nó không biến mất và làm cho màn hình không tương tác. Bạn sẽ không thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ di chuyển chuột.

Snip and Sketch bị treo trong Windows 10

Dưới đây là danh sách các đề xuất bạn có thể thử để khắc phục sự cố này.
  1. Chạy trình kiểm tra tệp hệ thống
  2. Chạy trình gỡ rối bảo trì hệ thống
  3. Đóng Snipping Tool bằng Al + Tab
  4. Đặt lại ứng dụng Snip and Sktech.
Bạn có thể cần quyền quản trị để thực thi một số trong số chúng.

Chạy trình kiểm tra tệp hệ thống

Mở lời nhắc Run bằng Win + R rồi nhấn shift + enter sau khi gõ CMD. Khi dấu nhắc lệnh mở ra với đặc quyền quản trị, hãy nhập sfc /scannow vào dòng lệnh, nhấn phím Enter.

Sau khi quá trình quét hoàn tất, hãy khởi chạy lại công cụ bằng cách nhập snippingtool.exe trên dấu nhắc lệnh. Sau đó, hãy thử chụp ảnh màn hình và xem sự cố vẫn tiếp diễn.

Chạy trình gỡ rối bảo trì hệ thống


Sử dụng lệnh được đề cập bên dưới để chạy trình khắc phục sự cố System Maintenance trên Command Prompt.
%systemroot%\system32\msdt.exe -id MaintenanceDiagnostic
Nó sẽ khởi chạy công cụ mà bạn nên chọn để chạy với các đặc quyền của quản trị viên.

Sau khi công cụ hoàn thành công việc, hãy kiểm tra xem sự cố có xuất hiện lại hay không.

Đóng Snip and Sketch bằng Al + Tab


Đôi khi, ứng dụng Snip and Sketch trong Windows ngừng hoạt động khi đang chụp ảnh màn hình. Ứng dụng không tự đóng và cung cấp ảnh chụp màn hình, nhưng thay vào đó, màn hình vẫn bị mờ. Trong trường hợp này, hãy làm theo các bước để đóng ứng dụng.
  • Vẫn sử dụng Alt + Tab và nó sẽ liệt kê tất cả các chương trình đang mở.
  • Bên cạnh Snip and Sketch, có một dấu X nhỏ xuất hiện.
  • Di chuột vào hình thu nhỏ của ứng dụng và nhấp để đóng.
Bạn có thể thử mở Task Manager bằng Alt + Ctrl + Del, định vị danh sách ứng dụng Snip and Sketch rồi đóng chương trình. Tuy nhiên, nó có thể không hoạt động mọi lúc vì ứng dụng Snip and Sketch vẫn ở trên cùng.

Đặt lại ứng dụng Snip and Sktech


Snip and Sketch là một ứng dụng Windows và bạn có thể đặt lại nó từ danh sách ứng dụng.
  • Đi tới Settings (Win + I) > Apps > Apps and Features > Snip & Sketch
  • Nhấp vào Advanced Options
  • Sau đó bấm vào Reset
Và nếu điều đó không khắc phục được nó, thì bạn có thể cài đặt lại ứng dụng từ phần ứng dụng. Bạn luôn có thể cài đặt lại nó hoặc sử dụng một công cụ chụp ảnh màn hình khác.

Tôi hy vọng bài đăng dễ theo dõi và bạn có thể giải quyết sự cố đóng băng do ứng dụng Snip and Sketch gây ra trong Windows 10.