Windows VPS Google Cloud 4CPU/15GB RAM (No Credit Card)

VPS Free

Bạn đang tìm kiếm bản dùng thử VPS miễn phí?

Bạn là sinh viên đang tìm kiếm một VPS miễn phí cho mục đích giáo dục hoặc một chuyên gia muốn thử nghiệm một ứng dụng trong môi trường VPS. Dù nhu cầu của bạn là gì, chúng tôi đều có bản dùng thử VPS Miễn phí cho bạn. Cho dù bạn đang tìm kiếm bản dùng thử VPS Windows hay bản dùng thử VPS Linux, bài viết này sẽ giúp bạn có được một bản dùng thử. Một số người trong số họ thậm chí có thể không yêu cầu bạn cung cấp chi tiết thẻ tín dụng của bạn.

Vì vậy, bạn còn chờ gì nữa, hãy cùng xem cách tạo VPS của bạn miễn phí ngay bây giờ?

Bước 1: Chuẩn bị mail đăng ký

Để tối ưu quá trình đăng ký, bạn nên dùng các mail tạm thời để tạo các tài khoản bên dưới. Mỗi một lần tạo VPS sẽ dùng một mail riêng biệt. Bạn có thể dùng server tạo mail tạm thời bên dưới.

Bước 2: Đăng ký nền tảng CircleCI

 • Truy cập và liên kết sau.
 • Chọn Sign up with Bitbucket.
 • Dùng mail ảo đã tạo ở Bước 1 để đăng ký tài khoản.
 • Quay lại Server mail để lấy link kích hoạt tài khoản của bạn và đặt tên cho tài khoản vừa tạo.
 • Chọn Skip.
 • Trong màn hình tiếp theo chọn Create repository.
 • Đặt tên cho Project Repo rồi nhấn Create repository.
 • Vậy là xong bước 2.

Bước 3: Tạo tài khoản Ngrok.

 • Truy cập liên kết này để tạo tài khoản.
 • Nhấn vào Sign Up, dùng mail ở bước 1 để đăng ký.
 • Vậy là xong bước 3. Tuy nhiên bạn không nên tắt Tab Ngrok này vì thông tin truy cập VPS sẽ được trả về đây.

Bước 4: Đăng ký lại CircleCI

 • Truy cập lại link đăng ký ở bước 2 và chọn Sign up with Bitbucket. Ở màn hình tiếp theo chọn Grant access.
 • Chọn Set Up Project > Next > Next > Let's go!
 • Màn hình nhập lệnh sẽ hiện ra.
 • Copy toàn bộ Source ở link bên dưới và thay thế code trong Project.
 • Tìm và thay thế trong Source vừa copy các phần sau:
  • YOUR_PASSWORD_HERE: thay bằng mật khẩu truy cập VPS mà bạn muốn.
  • YOUR_NGROK_AUTHTOKEN_HERE: thay bằng Your Authtoken trong Ngrok.
  • size: "medium": phần này nếu bạn mua bản Pro của CircleCI thì có thể thay nó bằng large hoặc x-large để có cấu hình cao hơn (mặc định nên để nguyên phần này).
 • Sau khi copy và thay thế Source, nhấn vào Commit and Run để bắt đầu quá trình tạo VPS. Nhấn vào "build" để xem quá trình setup.
 • Mất khoảng 5 phút quá trình hoàn tất với lệnh ping Request timed out thì quay lại Ngrok và nhấn vào tab Endpoints > Status. Nhấn F5 để hiện thông tin truy cập VPS.

 • Bây giờ bạn mở chương trình Remte Desktop của Windows lên ( Mở RUN gõ lệnh mstsc, nhấn Enter).
 • Nhập IP của Ngrok cấp cho bạn, bỏ chữ tcp:// đi. Password lúc bạn cấu hình trong Source.