Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

[Bài 1] Các thành phần cơ bản trên Microsoft [Microsoft Word Cơ Bản]

lượt xem
Có nhiều phần tử khác nhau tạo nên màn hình chương trình Word. Xem lại các mục được gắn nhãn trong hình ảnh bên dưới, sau đó tham khảo các bảng để xem mọi thứ hoạt động như thế nào.
 • [A] Title Bar: Hiển thị tên của tệp hiện tại.
 • [B] Quick Access Toolbar: Chứa các lệnh phổ biến như Save và Undo. Nó có thể được tùy chỉnh để bao gồm nhiều lệnh phổ biến.
 • [C] AutoSave Switch: Nếu tài liệu hiện tại được lưu vào vị trí lưu trữ đám mây, như OneDrive hoặc SharePoint, bạn có thể chuyển đổi xem các thay đổi có được lưu tự động hay không.
 • [D] Display Options: Đây là nơi bạn có thể thay đổi mức độ hiển thị của ribbon: thu nhỏ, phóng to hoặc khôi phục cửa sổ Word; hoặc đóng Word hoàn toàn.
 • [E] Ribbon: Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả các tùy chọn cần thiết để tạo một tài liệu xuất sắc. Các tùy chọn được nhóm thành các tab.
 • [F] Tell Me Search Box: Cho phép bạn tìm kiếm các lệnh bằng cách gõ từ khóa.
 • [G] Microsoft Account User Info: Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình, tên của bạn sẽ xuất hiện ở đây.
 • [H] Document Window: Đây là nơi bạn xem tài liệu của mình, nơi bạn chỉnh sửa và định dạng văn bản.
 • [I] Rulers: Khi bật thước kẻ, chúng sẽ xuất hiện ở trên cùng và bên trái của tài liệu.
 • [J] Scroll Bars: Sử dụng các thanh cuộn để di chuyển lên và xuống hoặc sang trái và phải trong tài liệu.
 • [K] Status Bar and Views: Hiển thị thông tin tóm tắt như số trang và số từ trong tài liệu. Bên cạnh đó là các nút để thay đổi chế độ xem tài liệu.
 • [L] Zoom Slider: Sử dụng thanh trượt thu phóng để thay đổi độ lớn của tài liệu.

Đăng nhận xét