Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

[Bài 2] Tạo một tài liệu mới trong Word [Microsoft Word Cơ Bản]

lượt xem
Tạo tài liệu mới là một trong những lệnh cơ bản nhất bạn cần trong Word. Bạn có thể tạo một tài liệu trống mới hoặc bạn có thể tạo một tài liệu mới dựa trên một mẫu.

Blank Document

  • (1) Bấm vào tab File.
  • (2) Nhấp vào New.
  • (3) Chọn Blank document.

Một tài liệu trống mới được tạo trong một cửa sổ mới.

TIP: Nhấn Ctrl + N để mở một tài liệu trống mới.

Template

  • (1) Bấm vào tab File.
  • (2) Nhấp vào New.
Màn hình New có một số cách để bạn chọn mẫu.
Đầu tiên, một số mẫu nổi bật sẽ xuất hiện, sau mẫu tài liệu trống.
Bạn cũng có thể tìm kiếm một mẫu bằng cách sử dụng trường tìm kiếm hoặc chọn một danh mục mẫu từ các tìm kiếm được đề xuất.
  • (3) (Tùy chọn) Chọn hoặc tìm kiếm một danh mục mẫu.
Hình ảnh xem trước của các mẫu sẽ xuất hiện cho danh mục đã chọn, cùng với danh sách Category.
  • (4) (Tùy chọn) Chọn hoặc tìm kiếm một danh mục mẫu.
Chọn các danh mục bổ sung cho phép bạn thu hẹp tìm kiếm mẫu của mình hơn nữa. Chỉ những mẫu phù hợp với tất cả các danh mục đã chọn mới xuất hiện.
  • (5) Chọn một mẫu.
Bản xem trước lớn hơn của mẫu sẽ xuất hiện cùng với mô tả.
  • (6) Nhấp vào Create.

Một tài liệu mới từ mẫu được tạo. Bây giờ, chỉ cần điền vào chỗ dành sẵn.

Đăng nhận xét