Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

[Bài 3] Mở tài liệu Word [Microsoft Word Cơ Bản]

lượt xem
Mở tệp cho phép bạn tiếp tục làm việc trên tài liệu mà bạn đã lưu trước đó hoặc người khác đã tạo và chia sẻ với bạn.

Mặc dù bạn có thể mở tài liệu bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng của nó trong Windows, bạn cũng có thể duyệt và mở tệp từ bên trong Word.

Mở tài liệu Word

 • (1) Bấm vào tab File.
 • (2) Nhấp vào Open.
  • Màn hình Open xuất hiện, cung cấp cho bạn một số cách để tìm tài liệu.
 • (3) Chọn một vị trí.
  • Recent hiển thị danh sách các tài liệu mà bạn đã mở gần đây.
  • Shared with Me sẽ hiển thị các tài liệu mà người khác đã chia sẻ với bạn thông qua tài khoản Office 365 của bạn.
  • Các trang OneDrive SharePoint của bạn sẽ cho phép bạn duyệt qua các tệp được lưu trữ trên các máy chủ đám mây đó, nếu bạn có chúng.
  • This PC cho phép bạn duyệt qua thư mục Documents để tìm tệp.
  • Nhấp vào Browse sẽ mở một hộp thoại, nơi bạn có thể duyệt qua các thư mục, ổ đĩa và mạng chia sẻ trên máy tính của mình.
 • (4) Chọn tệp bạn muốn mở.
Tệp đã chọn sẽ mở ra.

Từ hộp thoại Browse, bạn cần nhấp vào nút Open sau khi chọn tệp.

Mở PDF để chỉnh sửa

Ngoài việc mở các định dạng tệp thông thường của Word, bạn cũng có thể mở tài liệu PDF để chỉnh sửa.
 • (1) Bấm vào tab File.
 • (2) Nhấp vào Open.
 • (3) Chọn và mở tệp PDF.
 • Một hộp thoại xuất hiện, giải thích rằng việc mở PDF trong Word sẽ chuyển đổi nó thành tài liệu Word và mở nó dưới dạng bản sao. Bạn sẽ có thể chỉnh sửa văn bản, nhưng một số định dạng và đồ họa có thể trông khác.
 • (4) Bấm OK.

Bản sao của PDF được chuyển đổi thành tài liệu có thể chỉnh sửa và nó sẽ mở ra để bạn có thể chỉnh sửa văn bản.

Đăng nhận xét