Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Cách sử dụng hàm Percentile.Exc trong Microsoft Excel

lượt xem
Hàm Percentile Exc trong Excel là một hàm thống kê và mục đích của nó là trả về Percentile k của các giá trị trong một phạm vi, trong đó k là 0 đến 1. Công thức cho Percentile. Chức năng Exc là PERCENTILE.EXC(array, k).

Percentile.ExcPercentile.Inc là phiên bản mới nhất của hàm Percentile. Hai hàm này cung cấp độ chính xác hơn và tên của chúng phản ánh cách sử dụng của chúng. Cú pháp cho Hàm Percentile.Exc như sau:
  • Array: Phạm vi dữ liệu.
  • K: giá trị từ 0 đến 1 đại diện cho Percentile k.

Cách sử dụng hàm Percentile.Exc trong Excel

Mở Microsoft Excel hoặc bảng Excel hiện có.

Đối với hướng dẫn này, chúng tôi muốn tìm Percentile.Exc cho 53% trong bảng.


Nhập vào ô mà bạn muốn kết quả là = PERCENTILE.EXC (A2: A10,0.53).

A2: A10 là phạm vi dữ liệu và 0.53 là giá trị từ 0 đến 1 đại diện cho Percentile thứ k

Nhấn enter bạn sẽ thấy kết quả.

Kết quả là 0,679.

Để chuyển 0,679 thành phần trăm. Trên tab Home trong Number bấm vào Percent.


Nó sẽ chuyển sang 68%.

Có hai phương pháp khác để sử dụng hàm Percentile.Exc.


Phương pháp một là nhấp vào nút Fx trên đầu trang tính.

Một Insert Function hộp thoại sẽ xuất hiện.

Bên trong hộp thoại trong phần Select a Category hãy chọn Statistical.

Trong danh mục Select a Function, hãy chọn Percentile.Exc.

Sau đó, nhấp vào OK.


Một Function Arguments hộp thoại sẽ bật lên.

Bên trong Function Arguments, nhập vào hộp Array phạm vi dữ liệu A2: A10.

Trong hộp K, nhập 0,53.

Sau đó, nhấp vào OK.


Phương pháp hai là chuyển đến tab Formulas và trong nhóm Function Library và bấm More Functions.

Trong danh sách thả xuống, di con trỏ qua Statistical và chọn Percentile.Exc.

Một Function Arguments hộp thoại sẽ xuất hiện; làm theo các bước trong phương pháp một.

Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu cách sử dụng hàm Percentile.Exc trong Microsoft Excel.

Đăng nhận xét