Cách tự động xóa dữ liệu duyệt web khi đóng Firefox

Cách tự động xóa dữ liệu duyệt web khi đóng Firefox
Nếu bạn không muốn giữ lại dữ liệu duyệt web của mình như lịch sử duyệt web, cookie, bộ nhớ cache, v.v., bạn có thể tự động xóa tất cả hoặc dữ liệu duyệt web đã chọn khi Firefox đóng trên Windows 10. Mặc dù các tùy chọn tích hợp sẵn cho phép bạn tự động xóa Firefox duyệt dữ liệu khi thoát, bạn có thể thực hiện tương tự bằng Registry Editor Local Group Policy Editor.


Giả sử rằng mạng của bạn có nhiều người dùng và mỗi người sử dụng Firefox làm trình duyệt mặc định. Nếu bạn không muốn giữ dữ liệu duyệt web của họ trên máy tính của bạn vì bất kỳ lý do gì. Do đó, thay vì yêu cầu họ sử dụng Private Window, bạn có thể đặt cài đặt này trong Registry Editor hoặc Group Policy để hoàn thành công việc tự động cho tất cả mọi người.

Trước khi bắt đầu, bạn cần tải xuống và thêm Group Policy Template cho Firefox .

Tự động xóa tất cả hoặc dữ liệu duyệt Firefox khi thoát bằng GPEDIT

Để tự động xóa tất cả hoặc dữ liệu duyệt Firefox đã chọn khi đóng bằng Group Policy, hãy làm theo các bước sau:
 • Mở Local Group Policy Editor bằng cách nhấn Win + R, nhập gpedit.msc và nhấn nút Enter. Khi nó được mở, hãy điều hướng đến đường dẫn sau:
Computer Configuration > Administrative Templates > Mozilla > Firefox
 • Trong phần Firefox , bạn có thể tìm thấy một cài đặt có tên là Clear data when browser is closed. Nhấp đúp vào cài đặt này và chọn tùy chọn Enabled.
 • Sau đó, bạn có thể thấy một số hộp kiểm. Các tùy chọn là:
  • Cache
  • Cookies
  • Download History
  • Form Search History
  • Active Logins
  • Site Preferences
  • Offline Website Data.
 • Đánh dấu vào mọi hộp kiểm tương ứng mà bạn muốn xóa. Ví dụ: nếu bạn chỉ muốn xóa Cache và Cookies, hãy đánh dấu vào hai hộp kiểm đó. Tương tự, nếu bạn định xóa mọi thứ khi Firefox đóng, hãy đánh dấu vào tất cả các hộp kiểm.
Cuối cùng, nhấp vào nút OK.

Bạn cũng có thể thiết lập nó bằng cách sử dụng Registry Editor. Nếu bạn làm theo phương pháp sau, đừng quên sao lưu các tệp Registry của bạn trước khi thay đổi bất kỳ giá trị nào.

Tự động xóa dữ liệu duyệt Firefox khi thoát bằng REGEDIT

Để tự động xóa dữ liệu duyệt Firefox khi thoát bằng Registry, hãy làm theo các bước sau:
 • Nhấn Win + R để mở Run.
 • regedit và nhấn nút Enter.
 • Đi tới Policies trong HKEY_LOCAL_MACHINE.
 • Nhấp chuột phải vào Policies > New > Key.
 • Đặt tên là Mozilla.
 • Nhấp chuột phải vào Mozilla > New > Key.
 • Đặt tên là Firefox.
 • Nhấp chuột phải vào Firefox > New > Key.
 • Đặt tên nó là SanifyingOnShutdown.
 • Nhấp chuột phải vào nó > New > DWORD (32-bit).
 • Đặt tên nó là Cache.
 • Nhấp đúp vào nó để đặt dữ liệu Value 1.
 • Nhấp vào nút OK.
Lặp lại các bước này để tạo giá trị REG_DWORD cho Cookies, Downloads, Browsing History, v.v.