Sysprep không thể xác thực cài đặt Windows của bạn

Sysprep hoặc System Preparation Tool là một công cụ cần thiết cho hệ điều hành Windows của bạn, nó giúp tự động hóa việc triển khai hệ điều hành Windows của bạn. Tuy nhiên, đôi khi, bạn có thể gặp lỗi thông báo Sysprep was not able to validate your Windows installation đặc biệt là khi bạn chạy lệnh sau:
sysprep /generalize /oobe /shutdown
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề xuất các phương pháp khắc phục có thể giúp ích cho bạn.

Sysprep không thể xác thực cài đặt Windows của bạn - Sysprep was not able to validate your Windows installation

Có thể có nhiều lý do gây ra lỗi này như cài đặt Windows Store App, mất Windows Program mặc định, nâng cấp từ phiên bản Windows trước, v.v.

Đây là những điều bạn có thể làm để khắc phục Sysprep không thể xác thực cài đặt Windows của bạn.
  1. Kiểm tra tệp nhật ký
  2. Tắt BitLocker và thử lại
  3. Xóa các ứng dụng UWP mà bạn có thể đã cài đặt
  4. Cài đặt lại các ứng dụng Windows UWP mặc định
  5. Sửa đổi Registry
  6. Sysprep sẽ không chạy trên hệ điều hành được nâng cấp

Kiểm tra tệp nhật ký

Kiểm tra tệp nhật ký tại %windir%\system32\Sysprep\panther\setupact.log.

Bạn có thể mở tệp “setupact.log” bằng Notepad và tìm lỗi - có thể nó sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục sự cố.

Tắt BitLocker và thử

Nếu sau khi kiểm tra tệp nhật ký, bạn thấy rằng tệp của mình có bất kỳ lỗi nào trong hai lỗi, hãy thử tắt BitLocker.
Error SYSPRP BitLocker-Sysprep: BitLocker is on for the OS volume. Turn BitLocker off to run Sysprep. (0x80310039)

Error [0x0f0082] SYSPRP ActionPlatform::LaunchModule: Failure occurred while executing ‘ValidateBitLockerState’ from C:\Windows\System32\BdeSysprep.dll
Để tắt BitLocker, khởi chạy Command Prompt với tư cách quản trị viên từ Start Menu, nhập các lệnh sau và nhấn Enter
.manage-bde -status
Disable-Bitlocker –MountPoint ‘C:’
Thao tác này sẽ tắt Bitlocker.

Bây giờ, hãy thử chạy lại Sysprep và xem nó có khắc phục được sự cố không.
Xóa các ứng dụng UWP mà bạn có thể đã cài đặt

Nếu bạn gặp các lỗi sau thì điều này có nghĩa là bạn đã tải xuống ứng dụng Nền tảng Windows chung hoặc xóa ứng dụng không chính xác. Do đó, bạn nên làm theo các bước trong giải pháp 3 và 4 để khắc phục sự cố.
Error SYSPRP Package SomeAppName_1.2.3.500_x64__8we4y23f8b4ws was installed for a user, but not provisioned for all users. This package will not function properly in the sysprep image.

Error SYSPRP Failed to remove apps for the current user: 0x80073cf2.

Bạn nên xóa tất cả các ứng dụng UWP để khắc phục sự cố. Có nhiều cách để gỡ cài đặt hàng loạt ứng dụng.

Bạn thậm chí có thể nhập tên của ứng dụng vào hộp tìm kiếm, nhấp vào Uninstall và làm theo hướng dẫn trên màn hình để xóa ứng dụng.

Cài đặt lại các ứng dụng Windows UWP mặc định


Nếu một ứng dụng Windows mặc định bị thiếu trong máy tính của bạn, bạn có thể gặp phải lỗi này. Do đó, chúng ta cần khôi phục tất cả các chương trình Windows mặc định để khắc phục sự cố này.

Để làm điều đó, hãy khởi chạy Windows PowerShell với tư cách quản trị viên từ Start Menu nhập lệnh sau và nhấn Enter.
Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}
Sẽ mất một chút thời gian, vì vậy, hãy đợi nó hoàn thành.

Cuối cùng, khởi động lại máy tính của bạn và kiểm tra xem sự cố vẫn tiếp diễn.

Sửa đổi Registry


Nếu bạn đang gặp phải lỗi Sysprep sau khi nâng cấp lên Windows 10 thì việc sửa đổi Registry một chút có thể giải quyết vấn đề cho bạn.

Để làm điều đó, hãy khởi chạy Registry Editor từ Start Menu, đi đến vị trí sau, nhấp chuột phải vào phím Upgrade và nhấp vào Delete.
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
Bây giờ, khởi động lại máy tính của bạn và kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết chưa.

Sysprep sẽ không chạy trên hệ điều hành được nâng cấp

Nếu bạn đã nâng cấp hệ điều hành của mình từ Windows 7, 8, 8.1 lên Windows 10, bạn sẽ gặp phải lỗi sau.
Error [0x0f0036] SYSPRP spopk.dll:: Sysprep will not run on an upgraded OS. You can only run Sysprep on a custom (clean) install version of Windows.
Bạn chỉ có thể chạy Sysprep trên phiên bản cài đặt tùy chỉnh (sạch) của Windows.

Để bỏ qua điều này, hãy thay đổi giá trị của khóa CleanupState thành 7. Để làm điều đó, hãy khởi chạy Registry Editor từ Start Menu và đi đến vị trí sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\Status\SysprepStatus
Nhấp đúp vào CleanupState và thay đổi giá trị của nó thành 7.

Cuối cùng, khởi động lại máy tính của bạn và xem sự cố của bạn đã được khắc phục chưa.