Cách thay thế Bad System File thành Good File bằng Windows 10 Installation Media

Trong khi bạn có thể sử dụng các tùy chọn SFC, DISM, Reset & Cloud Reset; hôm nay chúng tôi chỉ cho bạn cách bạn cũng có thể thay thế một tệp hệ thống bị hỏng hoặc bị thiếu bằng một tệp tốt bằng cách sử dụng Windows 10 Installation Media.

Thay thế Bad System File thành Good File bằng Windows 10 Installation Media

Đôi khi, một tệp hệ thống cụ thể có thể bị hỏng và dẫn đến hệ thống không ổn định và đôi khi là BSOD. Mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn và lựa chọn duy nhất mà bạn có thể cảm thấy là cài đặt lại hệ điều hành.

Tuy nhiên, có thể khôi phục các tệp bị hỏng bằng Windows 10 Installation Media. Điều quan trọng là bạn phải biết đường dẫn chính xác của tệp hệ thống trước khi chúng tôi tiếp tục. Nếu bạn không biết nó, tìm kiếm nó bằng Bing hoặc Google có thể là một ý tưởng hay.
  • Chuẩn bị Windows 10 Installation Media của bạn bằng cách tải xuống ISO từ trang web của Microsoft.
  • Tiếp theo, khởi động vào BIOS và đặt ổ đĩa có thể khởi động đầu tiên làm USB hoặc Flash Storage. Lưu và thoát khỏi BIOS/UEFI.
  • Chèn phương tiện cài đặt của bạn và khởi động lại máy tính của bạn. Bây giờ bạn sẽ thấy màn hình Setup Windows 10.
  • Chọn tùy chọn Repair và bạn sẽ được đưa đến màn hình Advanced Recovery.
  • Chọn Troubleshoot > Command Prompt.

Giả sử bạn muốn thay thế ntfs.sys nằm trong thư mục System32\Drivers hãy thực hiện các lệnh theo trình tự sau. Bạn sẽ phải chọn x86 hoặc x64 tùy thuộc vào kiến ​​trúc máy tính của bạn.
cd c:\windows\system32\drivers
ren ntfs.sys ntfs.old
copy <USB Driver Letter>:\x64\Sources\ntfs.sys C:\windows\system32\drivers
  • Vì chúng tôi đã xóa tệp cũ nên nó sẽ không yêu cầu bất kỳ quyền nào để ghi đè.
  • Lặp lại tương tự cho bất kỳ tệp nào khác bị thiếu, sau đó thoát.
  • Khởi động lại máy tính và kiểm tra xem vẫn nhận được tệp bị thiếu hoặc lỗi bị hỏng.
Có một điều bạn cần phải chăm sóc. Một số tệp hệ thống thay đổi tùy thuộc vào phiên bản của hệ điều hành. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn sao chép tệp từ cùng một phiên bản Windows 10 ISO. Nếu bạn cần tệp từ phiên bản khác thay vì phiên bản mới nhất, bạn có thể tải xuống bất kỳ phiên bản Windows nào khác hoặc bạn có thể tải xuống bất kỳ tệp exe, dll, v.v., hệ điều hành nào từ Microsoft.

Điều này dễ dàng hơn rất nhiều so với việc chạy các lệnh SFC và DISM dài nếu bạn biết cách sử dụng điều này.