Câu hỏi thường gặp FAQPage cho blogspot


Trang Câu hỏi thường gặp FAQPage chứa danh sách các câu hỏi và câu trả lời liên quan đến một chủ đề khi người dùng tìm kiếm từ khóa về trang của bạn sẽ có một danh sách câu hỏi phía dưới trang web trên công cụ tìm kiếm của Google. Điều này có thể giúp trang web của bạn tiếp cận đúng đối tượng người dùng.
Mã JSON-LD các bạn copy dán trong thẻ <head> </head> và chỉnh sửa lại nội dung bên dưới cho phù hợp.
<script type='application/ld+json'>//<![CDATA[
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [{
    "@type": "Question",
    "name": "Question 01?",
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "Answer 01"
    }
  }, {
    "@type": "Question",
    "name": "Question 02?",
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "Answer 02"
    }
  }]
}//]]>
</script>
Blogspot của bạn SEO ngon, traffic tốt thì mới hiển thị, còn mấy blog nhỏ thì không hiển thị nhé.