Cách bật và sử dụng TPM Diagnostics Tool trong Windows 11

TPM Diagnostics Tool hoặc TpmDiagnostics.exe là một tính năng tùy chọn cho phép bạn tìm hiểu tất cả thông tinTrusted Platform Module bằng Command Prompt. Công cụ dòng lệnh này cần được cài đặt trong Windows 11 để bạn có thể truy xuất thông tin chi tiết về chip TPM, được yêu cầu để cài đặt Windows 11. Dưới đây là cách bạn có thể bật và sử dụng TPM Diagnostics Tool trong Windows 11 bằng cách sử dụng một số các lệnh hữu ích.

TPM Diagnostics là một tính năng tùy chọn, có nghĩa là bạn có thể cài đặt nó nhưng không bắt buộc. Tuy nhiên, một số lệnh có thể cho phép bạn thay đổi các cài đặt khác nhau trong chip TPM của mình. Bạn nên cẩn thận và chỉ thay đổi bất cứ điều gì nếu bạn biết mình đang làm gì.

Cách bật và sử dụng TPM Diagnostics Tool trong Windows 11

Để bật và sử dụng TPM Diagnostics Tool trong Windows 11, hãy làm theo các bước sau:

Để bắt đầu, hãy nhấn Win + I để mở bảng Windows 11 Settings. Sau đó, chuyển đến tab Apps và nhấp vào phần Optional features.

Bạn có thể tìm thấy một nút có tên là View features và bạn phải nhấp vào nút đó để xem tất cả các tính năng Optional features.


Bây giờ, bạn có thể tìm kiếm tpm diganostics hoặc cuộn xuống để tìm hiểu điều đó. Khi bạn nhận được tính năng, hãy đánh dấu vào hộp kiểm tương ứng và nhấp vào nút Next.


Sau đó, nhấp vào nút Install để bắt đầu quá trình cài đặt.


Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể sử dụng TpmDiagnostics.exe bằng Command Prompt. Để làm điều đó, hãy nhấp vào hộp tìm kiếm trên Taskbar và tìm kiếm command prompt. Nhấp vào nút Run as administrator và chọn tùy chọn Yes để chạy Command Prompt với tư cách quản trị viên.

Bây giờ, bạn có thể nhập lệnh sau:
tpmdiagnostics.exe /?

Nó hiển thị tất cả các lệnh bạn có thể chạy. Giả sử bạn muốn biết mọi thứ về chip TPM mà bạn có. Đối với điều đó, hãy thực hiện lệnh sau:
tpmdiagnostics.exe getdeviceinformation
Nó hiển thị tính khả dụng của TPM, phiên bản, ID nhà sản xuất, v.v. Có thể nhập bất kỳ lệnh nào khác bằng cách sử dụng mẫu sau:
tpmdiagnostics.exe [từ khóa của bạn]
Các lệnh khác nhau hiển thị/thực hiện những việc khác nhau và bạn nên biết những gì bạn sẽ thay đổi.

Windows 11 có yêu cầu TPM không?

Có, Windows 11 yêu cầu TPM hoặc Mô-đun nền tảng đáng tin cậy. Nếu bạn không có chip TPM, bạn sẽ gặp lỗi This PC can’t run Windows 11.

Tuy nhiên, có thể bỏ qua yêu cầu TPM và cài đặt Windows 11.

Tôi có TPM trên máy tính của mình không?

Nếu bạn đang chạy Windows 11, rất có thể bạn có chip TPM - trừ khi bạn đã bỏ qua yêu cầu TPM. TPM là một thành phần phần cứng nhằm tăng cường bảo mật tổng thể cho máy tính của bạn. Có nhiều cách để kiểm tra xem bạn có hỗ trợ TPM hay không. Ví dụ: bạn có thể kiểm tra cài đặt BIOS của mình, liên hệ với nhà sản xuất phần cứng hoặc sử dụng công cụ TPM Management.

Cách gỡ cài đặt TPM Diagnostics Tool trong Windows 11

Để gỡ cài đặt TPM Diagnostics Tool trong Windows 11, hãy làm theo các bước sau:

Lúc đầu, bạn phải mở Windows Settings bằng cách nhấn Win + I. Sau đó, điều hướng đến Apps > Optional features và tìm phần Installed features. Tại đây bạn có thể tìm thấy TPM Diagnostics.

Chọn nó và nhấp vào nút Uninstall.

Quá trình gỡ cài đặt bắt đầu ngay lập tức mà không cần xác nhận thêm và hiển thị tiến trình trên cùng một cửa sổ.

Gỡ cài đặt hoặc cài đặt TPM Diagnostics Tool trong Windows 11 chỉ đơn giản như vậy!