Cách hiển thị Taskbar trên nhiều màn hình trong Windows 11

Nếu bạn đang sử dụng thiết lập màn hình kép và muốn hiển thị Taskbar trên nhiều màn hình trong Windows 11, đây là cách bạn có thể thiết lập mọi thứ. Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn Taskbar trên nhiều màn hình trong Windows 11 bằng Windows SettingsRegistry Editor. Hãy kiểm tra xem nó được thực hiện như thế nào.

Cách hiển thị Taskbar trên nhiều màn hình trong Windows 11

Để hiển thị Taskbar trên nhiều màn hình trong Windows 11 bằng Windows Settings, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấn Win + I để mở Windows Settings.
 2. Đi tới Personalization > Taskbar.
 3. Mở rộng cài đặt Taskbar behaviors.
 4. Chọn hộp kiểm Show my taskbar on all displays.
 5. Chọn chế độ hiển thị biểu tượng ứng dụng đã mở bằng cách sử dụng When using multiple displays, show my Taskbar apps on.
Để tìm hiểu thêm về các bước này, hãy tiếp tục đọc.

Đầu tiên, nhấn Win + I để mở bảng Windows Settings. Sau đó, đi tới Personalization và nhấp vào Taskbar.

Tại đây bạn có thể tìm thấy một phần được gọi là Taskbar behaviors. Bạn phải nhấp vào nó để quản lý các cài đặt khác.

Khi nó được mở rộng, bạn có thể thấy một tùy chọn được gọi là Show my taskbar on all displays. Đánh dấu vào hộp kiểm tương ứng để hiển thị Taskbar trên nhiều màn hình trong Windows 11.


Tiếp theo, bạn có thể chọn xem bạn muốn hiển thị tất cả các biểu tượng ứng dụng đã mở trên tất cả các màn hình hay điều khiển chính.

Đối với điều đó, hãy mở rộng phần When using multiple displays, show my Taskbar apps on danh sách thả xuống. Tại đây, bạn có thể tìm thấy ba tùy chọn:
 • All taskbars
 • Main taskbar and task where window is open
 • Taskbar where window is open

Theo mặc định, nó được đặt thành All taskbars. Tuy nhiên, bạn có thể chọn bất kỳ tùy chọn nào khác được đề cập ở trên.

Sau đó, bạn sẽ tiếp tục nhận được Taskbar trên nhiều màn hình trong Windows 11.

Cách hiển thị thanh Taskbar trên nhiều màn hình bằng Registry

Để hiển thị Taskbar trên nhiều màn hình trong Windows 11 bằng Registry Editor, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấn Win + R để mở Run.
 2. Gõ regedit và nhấn nút Enter.
 3. Nhấp vào tùy chọn Yes.
 4. Chuyển đến Advanced.
 5. Nhấp chuột phải vào Advanced > New > DWORD (32-bit) Value.
 6. Đặt tên nó là MMTaskbarEnabled.
 7. Nhấp đúp vào nó để đặt dữ liệu Value là 1.
 8. Nhấp vào nút OK.
 9. Nhấn Ctrl + Alt + Del và chọn Task Manager.
 10. Chọn Windows Explorer và khởi động lại nó.
Chúng ta hãy kiểm tra các bước này một cách chi tiết.

Đầu tiên, bạn phải mở Registry Editor trên máy tính của mình. Để làm điều đó, hãy nhấn Win + R, gõ regedit và nhấn nút Enter. Sau đó, nhấp vào tùy chọn Yes trong lời nhắc UAC. Sau đó, điều hướng đến đường dẫn sau:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Tại đây bạn có thể tìm thấy giá trị DWORD có tên MMTaskbarEnabled. Tuy nhiên, nếu bạn không thể tìm thấy nó, hãy nhấp chuột phải vào Advanced > New > DWORD (32-bit) Value và đặt tên là MMTaskbarEnabled.


Nhấp đúp vào giá trị DWORD này và đặt dữ liệu Value 1.

Nhấn Ctrl + Alt + Del và chọn tùy chọn Task Manager. Tìm Windows Explorer và nhấp vào nút Restart để khởi động lại Windows Explorer trong Windows 11.

Sau đó, bạn có thể thấy Taskbar trên nhiều màn hình trong thiết lập màn hình kép chạy Windows 11.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn thay đổi hành vi của biểu tượng ứng dụng, bạn phải tạo một giá trị DWORD khác trong khóa Advanced. Nhấp chuột phải vào Advanced > New > DWORD (32-bit) Value và đặt tên là MMTaskbarMode.

Nhấp đúp vào nó và đặt dữ liệu Value như sau:
 • Hiển thị các nút trên thanh tác vụ trên tất cả các thanh tác vụ: 0
 • Hiển thị các nút thanh tác vụ trên thanh tác vụ chính và thanh tác vụ nơi cửa sổ đang mở: 1
 • Hiển thị các nút thanh tác vụ trên thanh tác vụ nơi cửa sổ đang mở: 2

Nhấp vào nút OK để lưu thay đổi. Cuối cùng, khởi động lại quá trình Windows Explorer bằng Task Manager.

Đó là tất cả! Việc hiển thị hoặc ẩn thanh Taskbar trên nhiều màn hình trong Windows 11 chỉ đơn giản như vậy!