Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Cách nhóm hình ảnh và văn bản trong Word

lượt xem
Có một số văn bản hoặc hình ảnh trong tài liệu Word của bạn và bạn không muốn bất kỳ ai thực hiện thay đổi nó một cách dễ dàng? Có một tính năng trong Word được gọi là Group hoặc Ungroup; mục đích của tính năng này là nhóm hoặc bỏ nhóm một phạm vi văn bản đã chọn. Sau khi văn bản được nhóm, không thể chỉnh sửa phạm vi văn bản, ngoại trừ các khu vực chứa các điều khiển nội dung có thể chỉnh sửa.

Cách nhóm hình ảnh và văn bản trong Word

Để nhóm một dải văn bản đã chọn trong Word, hãy làm theo các bước sau:
  • Khởi chạy Microsoft Word.
  • Nhập văn bản hoặc sử dụng tài liệu hiện có.
  • Bây giờ đánh dấu văn bản trong tài liệu.
  • Sau đó nhấp vào tab Developer trên thanh menu.
  • Nếu bạn không thấy tab Developer trên thanh menu, bạn cần chọn tab đó từ Customize the Ribbon.
  • Trên tab Developer trong nhóm Controls, hãy chọn nút Group hoặc Ungroup text range.
  • Chọn tùy chọn Group từ menu thả xuống.

Phạm vi văn bản đã chọn trong tài liệu được nhóm.

Lưu ý khi bạn cố gắng nhập giữa văn bản hoặc tạo khoảng cách giữa các từ; chú ý rằng không có gì là không thay đổi; điều này là do không thể chỉnh sửa văn bản được đánh dấu.

Hãy thử gõ bên dưới văn bản sau khi được đánh dấu; bạn sẽ nhận thấy rằng bạn có thể nhập văn bản trong khu vực bên ngoài phạm vi của văn bản; điều này là do nó nằm trong khu vực trên tài liệu có chứa các điều khiển nội dung có thể chỉnh sửa.

Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu cách nhóm một loạt văn bản đã chọn trong Microsoft Word.

Đăng nhận xét