Cách sử dụng Share Tray trong Microsoft Teams để chia sẻ nội dung trong các cuộc họp

Microsoft Teams đã trở thành nền tảng cộng tác nhóm và hội nghị truyền hình tốt nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Nó cung cấp rất nhiều tính năng tuyệt vời và khay chia sẻ là một trong số đó. Bạn có thể sử dụng nó để tạo hội nghị truyền hình với nhóm của mình, thực sự là một trải nghiệm tốt hơn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi chỉ cho bạn Share Khay trong Microsoft Teams là gì và cách bạn có thể sử dụng nó.

Share Tray trong Microsoft Teams là gì?


Share Tray trong Microsoft Teams là nút chia sẻ cho phép bạn chia sẻ nội dung trong các cuộc họp. Nội dung có thể là màn hình hoặc cửa sổ của bạn hoặc PowerPoint, hoặc Whiteboard, hoặc File, v.v. Microsoft đặt tên cho nút cho phép bạn chia sẻ là Share Tray. Không có hạn chế nào trong việc sử dụng Share Tray. Mọi người dùng trong cuộc họp đều có tùy chọn chia sẻ trừ khi người chủ trì cuộc họp của bạn hạn chế tùy chọn này. Share Tray có khả năng làm cho các cuộc họp của bạn trên Microsoft Teams trở nên sinh động và tương tác hơn. Chỉ có điều là bạn chỉ có thể truy cập Share Tray trong các cuộc họp.

Cách sử dụng Share Tray trong Microsoft Teams

Để bắt đầu chia sẻ trong Microsoft Teams, hãy làm theo các bước sau:

Tính năng Share Tray chỉ khả dụng trong các cuộc họp. Để sử dụng Share Tray, hãy nhấp vào nút Share ở trên cùng bên phải của cuộc họp và chọn những gì bạn muốn chia sẻ từ các tùy chọn như Screen, Window, v.v.


Bất cứ điều gì bạn chọn và bắt đầu chia sẻ, nó sẽ hiển thị cho tất cả các thành viên hoặc người tham gia cuộc họp.

Khi bạn đang chia sẻ nội dung nào đó bằng Share Tray, bạn sẽ thấy một hộp thoại nhỏ ở dưới cùng bên phải màn hình với một số tùy chọn như tắt tiếng hoặc kết thúc cuộc họp.

Để kết thúc chia sẻ nhưng không họp, bạn phải chuyển đến màn hình cuộc họp và nhấp vào nút có dấu X ở trên cùng bên phải của cửa sổ cuộc họp.


Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phím tắt để bắt đầu và dừng chia sẻ bằng Share Tray.

Để truy cập Share Tray, bạn có thể nhấn Ctrl + Shift + Space trên bàn phím. Để ngừng chia sẻ bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + E.