Cách tạo bộ nhớ Onedrive 5TB miễn phí

Cách tạo bộ nhớ Onedrive 5TB miễn phí

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem cách tạo tài khoản OneDrive với 5TB.
Bạn không cần bất kỳ thứ gì khác ngoài liên kết dưới đây để tạo của riêng bạn. Chỉ cần làm theo các bước và hoàn thành, bạn sẽ có được những gì bạn muốn.

Cách nhận OneDrive 5TB

  • Đi đến liên kết sau:
  • Bạn sẽ được chào đón với thông báo sau. Hãy đọc nó, đóng nó lại và nhấp vào GET IT.
  • Chọn OneDrive 5TB Lifetime free Subscription từ menu thả xuống.
  • Nhập Name Username
  • Giải quyết Captcha và nhấp vào Submit
  • Bạn sẽ nhận được mật khẩu cho tài khoản OneDrive 5TB miễn phí của mình trên trang tiếp theo
  • Nhấp vào Go Login
  • Sử dụng tên người dùng xxxxxx@free.stulive.com của bạn và nhận được mật khẩu để đăng nhập
  • Trên trang tiếp theo, bạn sẽ phải cập nhật mật khẩu của mình.
  • Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp thì bạn đã tạo thành công tài khoản của mình.
Hãy nhớ không lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn và luôn có bản sao lưu của bất cứ thứ gì bạn lưu trữ trên Onedrive 5TB này
Nội dung này chỉ được chia sẻ cho mục đích giáo dục và phi lợi nhuận.