Download Adobe Photoshop 2021 Full Repack

Adobe Photoshop 2021 Full - Multilingual Portable

Phiên bản:

  • Adobe Photoshop.
  • Adobe Photoshop Multilingual Portable

Yêu cầu hệ thống:

  • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel® Core 2 hoặc AMD Athlon® 64; Bộ xử lý 2 GHz hoặc nhanh hơn
  • Hệ điều hành: Microsoft Windows 10 (64 bit) phiên bản 1703 (Creators Update) trở lên
  • RAM 2 GB RAM trở lên (khuyến nghị 8 GB)
  • Dung lượng đĩa cứng: 3.1 GB hoặc nhiều hơn dung lượng đĩa cứng khả dụng để cài đặt 64-bit; cần thêm dung lượng trống trong khi cài đặt (không thể cài đặt trên ổ đĩa sử dụng hệ thống tệp phân biệt chữ hoa chữ thường)
  • Độ phân giải màn hình: Màn hình 1024 x 768 (khuyến nghị 1280 × 800) với 16-bit màu và 512 MB VRAM chuyên dụng trở lên; Nên dùng 2 GB **
  • Yêu cầu tăng tốc bộ xử lý đồ họa Hệ thống hỗ trợ OpenGL 2.0

Photoshop có sẵn trong các ngôn ngữ sau: 

Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Français*, Hebrew*, Hungarian, Italiano, Nederlands, Norwegian, Polish, Português (Brasil), Suomi, Svenska, Turkish, Ukrainian, čeština, Русский, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, 한국어.