Sửa lỗi VPN Error 806 (GRE Blocked) trên Windows 11/10

Bạn có thấy VPN Error 806 khi cố gắng sử dụng VPN trên PC chạy Windows 10 của mình không? Chính xác thì lỗi VPN 806 là gì và làm cách nào để khắc phục lỗi và kết nối với VPN? Trong hướng dẫn này, chúng tôi chỉ cho bạn các cách để khắc phục VPN Error 806 (GRE Blocked) trên Windows 11/10.

Ngày nay, VPN đã trở thành một nhu cầu thiết yếu do nhiều lý do. Đầu tiên và quan trọng nhất trong số đó là quyền riêng tư. Có nhiều nhà cung cấp dịch vụ VPN có sẵn với các tính năng hiệu quả nhất để cung cấp cho bạn sự riêng tư và bảo mật. Bạn có thể sử dụng VPN miễn phí và cũng nhận được các tính năng bổ sung với đăng ký trả phí. Mỗi ứng dụng chúng tôi sử dụng đều hiển thị cho chúng tôi một số lỗi tại một số thời điểm. Lỗi VPN cũng phổ biến, nhưng chúng có thể được sửa dễ dàng bằng một số tinh chỉnh.

VPN Error 806 (GRE Blocked) là gì?


Để VPN hoạt động như mong đợi và làm bất cứ điều gì nó phải làm để đảm bảo PC của bạn an toàn và riêng tư, chương trình phải kết nối với kết nối internet của bạn. Khi kết nối giữa kết nối internet của bạn và VPN bị chặn hoặc bị làm phiền bởi bất kỳ tường lửa hoặc bất kỳ chương trình nào khác, thì bạn sẽ thấy VPN Error 806 (GRE Blocked). GRE là viết tắt của General Routing Encapsulation. Bạn phải tránh hoặc sửa chương trình làm xáo trộn kết nối giữa chương trình Internet và VPN của bạn.

Nói chung, bất cứ khi nào bạn gặp lỗi VPN Error 806 (GRE Blocked), bạn sẽ thấy thông báo sau:
There is a connection between your computer and the VPN server, but the VPN connection cannot be established. The error code is 806. The most common reason for this error is that at least one Internet device (such as a firewall or router) between your computer and the VPN server is not configured to allow GRE (Generic Routing Encapsulation) protocol packets. If the problem persists, contact your network administrator or ISP.

Cách khắc phục VPN Error 806 (GRE Blocked)

VPN Error 806 (GRE Blocked) có thể được khắc phục bằng bất kỳ phương pháp nào sau đây.

Mở TCP Port 1723

Theo mặc định, VPN sử dụng cổng TCP 1723. Nó cũng được mở theo mặc định. Đôi khi, nó không mở được. Bạn phải thực hiện thủ công để khắc phục lỗi VPN 806 (GRE Blocked).

Để mở TCP Port 1723:
  • Đi tới Windows Defender Firewall Advanced Security
  • Chọn Inbound Rules
  • Nhấp vào Action và chọn New Rule
  • Chọn Port, nhập mã 1723 và cho phép kết nối
Nếu chúng ta đi vào chi tiết, hãy tìm kiếm Firewall trong phần tìm kiếm trên Start Menu và mở Windows Defender Firewall với Advanced Security.

Trong Windows Defender Firewall Advanced Settings, nhấp vào Inbound Rules đến để tiếp tục mở cổng.


Sau đó, nhấp vào Action trong menu và chọn New Rule.


Nó sẽ mở một New Inbound Rule Wizard. Kiểm tra nút radio bên cạnh Port và nhấp vào Next ở cuối cửa sổ.


Bây giờ, nút bên cạnh TCP được chọn theo mặc định. Nhập 1723 vào hộp văn bản bên cạnh Specific local ports và nhấp vào Next.


Bạn phải Allow the connection mở cổng TCP 1723. Kiểm tra nút bên cạnh nó và nhấp vào Next.


Sau đó, nhập Name bạn muốn đặt tên cho quy tắc kết thúc việc mở cổng TCP 1723.

Tạm thời tắt Windows Firewall

Windows Defender Firewall có thể gây ra lỗi VPN 806. Bạn phải tắt tường lửa của Windows để khắc phục sự cố. Sau khi tắt tường lửa, bạn có thể thử kết nối với VPN.

Tạm thời tắt Antivirus

Chúng tôi sử dụng phần mềm chống vi-rút để bảo vệ PC của mình khỏi các mối đe dọa mà chúng tôi không nhìn thấy hoặc không mong đợi. Hầu hết các chương trình chống vi-rút tiếp quản cài đặt tường lửa của PC và quản lý chúng để bảo vệ PC của bạn. Phần mềm chống vi-rút có thể đang hoạt động chống lại kết nối VPN của bạn đang thực hiện công việc bảo vệ PC của bạn. Tắt nó đi và thử kết nối với VPN.

Cập nhật router’s firmware của bạn

Kết nối VPN sử dụng các giao thức mới nhất để cung cấp cho bạn kết nối riêng tư. Khi các giao thức của VPN và bộ định tuyến của bạn không khớp nhau, kết nối sẽ không thể được thiết lập. Bạn phải cập nhật chương trình cơ sở của bộ định tuyến để có các giao thức mới nhất.

Đây là những bản sửa lỗi khả thi có thể giải quyết VPN Error 806 (GRE Blocked) trên Windows 10. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ hoặc đề xuất nào, hãy cho chúng tôi biết thông qua các nhận xét.