Sửa mã lỗi Epic Games AS-3: Không có kết nối trên Windows 11/10

Là một người chơi PC, bạn có thể gặp phải lỗi AS-3 khi bạn cố gắng mở trình khởi chạy trên máy tính Windows 10 hoặc Windows 11 của mình. Trong bài đăng này, chúng tôi cung cấp các giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề này.

Khi bạn gặp sự cố này, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi đầy đủ sau đây:
Sign in Failed
Sign in failed, if the problem persists please visit our online support.
Error Code: AS-3
Search our knowledge base to learn more
Mã lỗi này có nghĩa là bạn đang gặp sự cố kết nối khi cố gắng sử dụng trình khởi chạy trò chơi Epic. Về cơ bản, đó là do sự cố kết nối mạng trong đó máy tính không thể kết nối với máy chủ Epic.

Epic Games error code AS-3: No connection

Nếu bạn gặp phải Epic Games error code AS-3, No connection, bạn có thể thử các giải pháp được đề xuất của chúng tôi bên dưới theo thứ tự cụ thể và xem liệu điều đó có giúp giải quyết vấn đề hay không.
  1. Khởi động lại PC và thiết bị internet
  2. Kiểm tra quyền truy cập Trình khởi chạy Epic Games qua Firewall
  3. Gỡ cài đặt VPN hoặc xóa máy chủ Proxy (nếu có)
  4. Kiểm tra trạng thái máy chủ của Epic Games
  5. Kiểm tra/kiểm tra kết nối internet của bạn
  6. Chạy Internet Connections Troubleshooter
  7. Sửa lỗi chung cho các sự cố WiFi
  8. Sử dụng kết nối có dây (Ethernet)
Hãy cùng xem mô tả về quy trình liên quan đến từng giải pháp được liệt kê.

Khởi động lại PC và thiết bị internet

Để bắt đầu khắc phục sự cố mã lỗi AS-3 của Epic Games này, hãy khởi động lại PC cũng như thiết bị internet (bộ định tuyến/modem) của bạn và xem điều đó có hữu ích không.

Kiểm tra quyền truy cập trình khởi chạy Epic Games qua Firewall

Giải pháp này yêu cầu bạn đảm bảo trình khởi chạy trò chơi Epic có quyền truy cập thông qua Windows Firewall. Nếu bạn đã cài đặt phần mềm bảo mật của bên thứ ba trên PC chạy Windows 10/11, hãy tham khảo hướng dẫn về cách cho phép ứng dụng truy cập tường lửa.

Gỡ cài đặt máy khách VPN hoặc xóa máy chủ Proxy (nếu có)

Máy khách VPN hoặc máy chủ Proxy có thể gây ra lỗi này do một số loại can thiệp dẫn đến việc chặn liên lạc giữa máy khách Windows của bạn và máy chủ Epic Games. Trong trường hợp này, bạn có thể thử gỡ cài đặt phần mềm VPN hoặc xóa bất kỳ máy chủ proxy nào khỏi máy tính của mình và xem cách đó có giải quyết được sự cố không.

Kiểm tra trạng thái máy chủ của Epic Games

Tại đây, bạn cần đảm bảo rằng máy chủ Epic Games đang hoạt động bằng cách truy cập status.epicgames.com - nếu trạng thái Epic Games Store không có màu xanh và đang hoạt động thì bạn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi máy chủ hoạt động trở lại Trực tuyến.

Nếu đây không phải là trường hợp của bạn, hãy thử giải pháp tiếp theo.

Kiểm tra/kiểm tra kết nối internet của bạn

Giải pháp này yêu cầu bạn chạy kiểm tra tốc độ internet để kiểm tra kết nối internet của bạn. Ghi lại kết quả ping, tải xuống và tải lên. Dựa trên kết quả kiểm tra tốc độ internet, nếu ping quá cao (hơn 100ms) hoặc nếu tốc độ tải xuống quá thấp (dưới 1Mbps) thì đây có thể là thủ phạm gây ra sự cố. Để khắc phục sự cố này, hãy thử ngắt kết nối các thiết bị khác khỏi mạng của bạn và dừng mọi quá trình tải xuống đang diễn ra. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn thì bạn nên liên hệ với ISP của mình hoặc thử giải pháp tiếp theo.

Chạy trình gỡ rối kết nối Internet

Giải pháp này yêu cầu bạn chạy Internet Connections Troubleshooter có sẵn cho Windows 10/11. Trình hướng dẫn có thể giúp chẩn đoán và khắc phục sự cố Wi-Fi trên thiết bị của bạn.

Sửa lỗi chung cho các sự cố WiFi

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể khắc phục sự cố WiFi trên PC chạy Windows 10/11 của mình.

Sử dụng kết nối có dây (Ethernet)

Đây là một cách giải quyết hơn là một giải pháp. Tại đây, bạn có thể chỉ cần sử dụng kết nối có dây (ethernet) hoặc nếu vì lý do nào đó bạn hiện đang kết nối qua ethernet và gặp sự cố này, bạn có thể sử dụng giao diện WiFi để thay thế.

Bất kỳ giải pháp nào trong số này đều phù hợp với bạn!