Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Cách sử dụng hàm DISC trong Microsoft Excel

lượt xem
Trong Microsoft Excel, hàm DISC là một hàm Financial và mục đích của nó là trả lại tỷ lệ chiết khấu để bảo mật. Công thức của hàm DISC là DISC( settlement, maturity, pr, redemption, [basis]).

Cú pháp hàm DISC trong Excel là gì?

Cú pháp của hàm DISC ở bên dưới.
 • Settlement: Ngày thanh toán chứng khoán là khi chứng khoán được giao dịch cho người mua sau ngày phát hành. Nó là bắt buộc.
 • Maturity: Ngày đáo hạn là ngày chứng khoán hết hạn. Nó là bắt buộc.
 • Pr: Giá chứng khoán trên mệnh giá 100 đô la. Nó là bắt buộc.
 • Redemption: Giá trị quy đổi của chứng khoán trên mệnh giá 100 đô la. Nó là bắt buộc.
 • Basis: Loại cơ sở đếm ngày để sử dụng. Nó là tùy chọn.

Làm thế nào để bạn sử dụng công thức hàm trong Excel?

Nó không phải là một chức năng phức tạp để sử dụng; nó khá dễ dàng miễn là bạn biết công thức của nó. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận về cách sử dụng hàm DISC trong Excel.

Tại sao DISC trả về lỗi #VALUE?

Trong Microsoft Excel, hàm DISC sẽ trả về giá trị lỗi #Value nếu bảo mật hoặc ngày đáo hạn không phải là số ngày sê-ri.

Cách sử dụng hàm DISC trong Excel

Để sử dụng hàm DISC trong Excel:
 • Khởi chạy Microsoft Excel.
 • Tạo bảng hoặc sử dụng bảng hiện có.
 • Gõ hàm =DISC(B2, B3, B4, B5) vào ô bạn muốn đặt kết quả.
  • B2 là Settlement khi chứng khoán được giao dịch cho người mua sau ngày phát hành.
  • B3 là Maturity, ngày chứng khoán hết hạn.
  • B4 là giá Security trên mệnh giá 100 đô la.
  • B5 là giá trị quy đổi của chứng khoán trên mệnh giá 100 đô la.
 • Sau đó nhấn phím enter để xem kết quả.
 • Có hai phương pháp khác để sử dụng hàm DISC trong Excel.
 • Phương pháp một là nhấp vào nút fx ở trên cùng bên trái của trang tính excel.
 • Một Insert Function hộp thoại sẽ xuất hiện.
 • Bên trong hộp thoại trong phần Select a Category chọn Financial từ hộp danh sách.
 • Trong phần Select a Function, hãy chọn chức năng DISC từ danh sách.
 • Sau đó bấm OK.
 • Một Function Arguments sẽ mở ra.
  • Trong phần Settlement, nhập vào ô B2.
  • Trong phần Maturity, nhập vào hộp nhập ô B3.
  • Trong phần Pr, nhập vào hộp nhập ô B4.
  • Trong phần Redemption, nhập vào mục hộp tế bào B5.
 • Sau đó bấm OK.
 • Phương pháp hai là nhấp vào tab Formulas và nhấp vào nút Financial trong nhóm Function Library.
 • Trong menu thả xuống, chọn DISC.
 • Một Function Arguments sẽ xuất hiện.
Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu cách sử dụng hàm DISC trong Excel.

Đăng nhận xét