Wininit.exe là gì và tại sao nó chạy trên PC?

Bạn có thể thấy quy trình Wininit.exe trong Task Manager của mình. Và vì bạn đang ở đây, tôi giả định rằng bạn đã xem tệp .EXE và muốn biết mọi thứ về nó. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ xem quá trình Wininit.exe là gì và tại sao nó lại chạy trên PC Windows 11/10 của bạn.

Wininit.exe trong Windows là gì?

Wininit là tên viết tắt của Windows Initialization và nó được mô tả là Windows Start-Up Application trong cửa sổ Properties của nó. Nó là một tệp hệ thống nằm trong thư mục System32 và được nhiều chương trình sử dụng để thực hiện một hành động trong khi máy tính vẫn đang khởi động.

Vì vậy, có thể nói rằng đây là một trong những quy trình thiết yếu của hệ thống của bạn và không nên dừng lại. Khi chạy, Wininit.exe tạo Winlogon, Winsta0 và thư mục temp. Có một chuỗi các tệp thực thi tại nơi làm việc. Khi bạn khởi động máy tính của mình, wininit.exe được tạo bởi smss.exe, sau đó sẽ tạo isass.exe (Local Security Authority Subsystem), services.exe (Services Controller Manager) và ism.exe (Local Session Manager).

Wininit.exe sẽ luôn chạy trên hệ thống của bạn, lần duy nhất nó dừng lại là khi máy tính của bạn tắt.

Wininit.exe có phải là virus không?

Từ mô tả của quy trình Wininit.exe, khá rõ ràng rằng nó rất cần thiết cho hệ thống của bạn. Tuy nhiên, có những trường hợp được người dùng Windows báo cáo về việc sử dụng CPU cao của wininit.exe. Hành vi này trái ngược với bản chất của nó và sau khi thăm dò một chút, chúng tôi có thể nói rằng đó là do một loại virus giả mạo là dịch vụ chính hãng.


Để biết dịch vụ trên máy tính của bạn có phải là vi-rút hay không, hãy chuyển đến Task Manager, nhấp chuột phải vào dịch vụ và chọn Open file location. Bây giờ, nếu vị trí Wininit của bạn khác với vị trí sau, bạn đang có vi-rút.
C:\Windows\System32
Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào tệp và kiểm tra Properties của nó.


Nếu bạn kết luận rằng Wininit.exe trên máy tính của mình là vi-rút, hãy thử chạy Microsoft Defender. Bạn có thể sử dụng các bước sau để làm tương tự.
  • Mở Settings bằng Win + I.
  • Đi tới Update & Security > Windows Security > Open Windows Security.
  • Đi tới Virus & threat protection > Scan.
  • Chọn Microsoft Defender Offline Scan và nhấp vào Scan now.
Chờ quá trình hoàn tất và vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.

Tôi có thể gỡ bỏ Wininit.exe không?

Bạn thậm chí không nên nghĩ đến việc loại bỏ hoặc dừng quá trình Wininit.exe. Nó rất cần thiết cho máy tính của bạn và việc dừng nó có thể dẫn đến quá trình bị chấm dứt và hệ thống của bạn gặp sự cố, dẫn đến BSOD. Tuy nhiên, nếu bạn vô tình dừng quá trình, hãy nhấn nút nguồn để đóng hệ thống và sau đó khởi động lại, máy tính của bạn sẽ hoạt động trở lại bình thường.