Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Cách tạo và tính năng Cell Style trong Microsoft Excel

lượt xem
Bạn có thể áp dụng các định dạng ô trong một bước bằng cách sử dụng tính năng Cell Style được cung cấp trên Microsoft Excel. Tính năng Cell Style cho phép dữ liệu nổi bật trên trang tính và thay đổi tương ứng với chủ đề được áp dụng cho trang tính. Bạn cũng có thể định dạng kiểu ô theo cách thủ công, nơi sau này bạn có thể sử dụng ở nơi khác trên trang tính.

Cell Styles trong Excel là gì?

Cell Styles kết hợp các đặc điểm định dạng như phông chữ, cỡ chữ, đường viền ô, tô bóng ô và định dạng số.

Styles được sử dụng để làm gì trong Excel?

Bạn có thể tạo một Style thường dùng bằng cách sử dụng các thuộc tính định dạng. Sau đó, bạn có thể tạo trang tính với định dạng nhất quán một cách dễ dàng. Bạn có thể tạo và đặt tên cho Style để có thể tham khảo và sử dụng nó một cách dễ dàng.

Cách tạo và tính năng Cell Styles trong Excel

Để sử dụng tính năng Cell Styles trong Microsoft Excel, hãy làm theo các phương pháp bên dưới.
 1. Áp dụng một kiểu cho một ô đã chọn
 2. Tạo Cell Styles dựa trên ô được định dạng
 3. Tạo kiểu ô từ đầu

1. Áp dụng một kiểu cho một ô đã chọn

 • Bấm vào ô bạn muốn định dạng.
Cách tạo và tính năng Cell Style trong Microsoft Excel
 • Trên tab Home trong nhóm Styles, bấm vào nút Cell Styles.
 • Trong thư viện Cell styles, bấm vào kiểu bạn muốn.

2. Tạo kiểu ô dựa trên ô được định dạng

 • Bấm vào ô có định dạng bạn muốn lưu dưới dạng một kiểu.
 • Trên tab Home trong nhóm Styles, bấm vào nút Cell Styles.
 • Trong thư viện Cell Style, bấm vào tùy chọn New Cell Style.
 • Một hộp thoại Style sẽ xuất hiện.
 • Trong hộp thoại Style, đặt tên cho kiểu và bạn có quyền chọn bỏ dấu kiểm khỏi các hộp kiểm của bất kỳ phần tử nào mà bạn không muốn đưa vào kiểu.
 • Sau đó bấm OK.

3. Tạo kiểu ô từ đầu

 • Trên tab Home trong nhóm Styles, bấm vào nút Cell Styles.
 • Trong thư viện Cell Styles, bấm vào tùy chọn New Cell Style.
 • Trong hộp thoại Style, nhập tên cho kiểu trong hộp Style name.
 • Nhấp vào nút Format.
 • Một Format Cells hộp thoại sẽ xuất hiện.
 • Trong hộp thoại, bạn có thể chỉ định các thuộc tính của kiểu ô tùy chỉnh trên các trang Number, Alignment, Font, Border, Fill và Protection.
 • Sau đó bấm OK.
 • Bấm OK cho hộp thoại Style.
Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu cách sử dụng tính năng Cell Style trong Microsoft Excel.

Đăng nhận xét