Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Share giáo trình Video học Microsoft Sqlserver 2019

lượt xem
Khóa học sẽ dạy cho bạn tất cả những gì bạn cần biết để sử dụng cơ sở dữ liệu sql server và các tính năng mới đi kèm với chúng.

Chúng ta sẽ bắt đầu với việc thiết lập và cài đặt hệ thống và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu các truy vấn cơ bản, nâng cao, bảo mật, xử lý file.

Học các bài về Store procedure, view, trigger, cursor...

Bạn cũng sẽ học cách sử dụng một số tính năng rất hữu ích.

Ví dụ như Import và Export data, Backup, Database email, Job và các giải pháp bảo mật lỗ hổng...

Giáo trình video học Microsoft Sqlserver 2019

Hy vọng tài liệu sqlserver này sẽ giúp ích được cho các bạn nào đang tìm hiểu về sqlserver.

Thanks for watching!

Đăng nhận xét