Share khóa học lập trình android từ cơ bản đến nâng cao tiếng việt

Share khóa học lập trình android từ cơ bản đến nâng cao tiếng việt

CHƯƠNG 1 : LẬP TRÌNH JAVA CƠ BẢN

 • Cài đặt môi trường lập việc bằng Eclipse
 • Hướng tạo tạo Project trong Eclipse
 • Tìm hiểu Biến và Hằng Số có trong Java
 • Tìm hiểu toán tử có trong Java
 • Mệnh đề điều kiện có trong Java
 • Vòng lặp có trong Java
 • Tìm hiểu Array và ArrayList có trong Java
 • Tìm hiểu lập trình hướng đối tượng (OOP)

CHƯƠNG 2 : XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRÊN ANDROID STUDIO

 • Cài đặt môi trường lập việc với Android Studio và Gennymotion
 • Hướng dẫn tạo Project
 • Tìm hiểu 5 bước xây dựng 1 ứng dụng Android
 • Tìm hiểu vòng đời của ứng dụng Android (Cycle Life)
 • Thay đổi iCON và thông tin ứng dụng
 • Tìm hiểu các loại Relative Layout,Frame Layout,Linear Layout

CHƯƠNG 3 : ĐỐI TƯỢNG CƠ BẢN TRONG ANDROID STUDIO

 • Tìm hiểu đối tượng Editext và Button
 • Ép kiểu dữ liệu
 • Xây dựng ứng dụng máy tính
 • Tìm hiểu cách Debug ứng dụng Android
 • Tìm hiểu đối tượng Snack Bar
 • Làm việc với ImageView (Local - Internet - Background)
 • Tìm hiểu đối tượng Toggle Button và Switch
 • Xây dựng ứng dụng : Lấy hình từ Facebook và Yahoo
 • Tìm hiểu đối tượng Seekbar
 • Xây dựng ứng dụng : Trộn màu nền
 • Xây dựng ứng dụng : Thay đổi Opacity cho ảnh
 • Xây dựng ứng dụng : Slider Album
 • Tìm hiểu đối tượng Radio Button
 • Tìm hiểu đối tượng Checkbox
 • Xây dựng ứng dụng : Phiếu đăng ký môn học

CHƯƠNG 4 : XỬ LÝ THỜI GIAN

 • Tìm hiểu phương thức Diaglog trong Android
 • Tùy biến Diaglog
 • Tìm hiểu phương thức CountDownTimer
 • Tìm hiểu đối tượng Chronometer
 • Tìm hiểu đối tượng Timer
 • Tìm hiểu phương thức Random trong Android
 • Xây dựng ứng dụng : Bốc thăm trúng thưởng
 • Xây dựng ứng dụng : Game đánh bài cào
 • Xây dựng ứng dụng : Clone Game Freaking Math
 • Tìm hiểu Animation trong Android
 • Xây dựng ứng dụng : Game chiếc nón kì diệu bằng Animation

CHƯƠNG 5 : LISTVIEW TRONG ANDROID

 • Tìm hiểu ListView trong Android
 • Custom ListView nâng cao
 • Xóa dòng trong đối tượng ListView
 • Di chuyển các dòng trong ListView
 • Tìm kiếm dữ liệu trong ListView
 • Mối quan hệ giữa Editext và ListView
 • Cập nhật dữ liệu ListView bằng Refresh

CHƯƠNG 6 : TRUYỀN DỮ LIỆU & MEDIA PLAYER

 • Di chuyển giữa các màn hình bằng Intent
 • Tìm hiểu Action Bar trong Android
 • Tìm hiểu Tab Bar trong Android
 • Truyền dữ liệu giữa nhiều màn hình
 • Play nhạc từ ứng dụng
 • Play nhạc từ Internet
 • Xây dựng ứng dụng : Clone Zing MP3
 • Play phim từ ứng dụng
 • Play phim từ Internet hoặc Server Youtube

CHƯƠNG 7 : XỬ LÝ BỘ NHỚ ỨNG DỤNG

 • Tìm hiểu Share Preferences
 • Hướng dẫn đọc file Notepad
 • Hướng dẫn đọc và ghi trực tiếp file Notepad từ ứng dụng
 • Xử lý file và dữ liệu bằng File Manager
 • Speech To Text
 • Text To Speech
 • Record Speech

CHƯƠNG 8 : CƠ SỞ DỮ LIỆU

 • Hướng dẫn đăng ký Host và Domain
 • Xây dựng dữ liệu dạng XML
 • Xây dựng dữ liệu dạng JSON
 • Ôn tập câu lệnh truy vấn SQL
 • Hướng dẫn XML Parser
 • Xây dựng ứng dụng : Đọc báo VnExpress với XML Parser
 • Hướng dẫn JSON Parser
 • Xây dựng ứng dụng : Dự báo thời tiết với JSON Parser
 • Giới thiệu thư viện Volley trong Android
 • Hướng dẫn sử dụng thư viện Volley
 • Giới thiệu SQLite trong Android
 • Xây dựng ứng dụng : Quản lý sinh viên với SQLite trong Android

CHƯƠNG 9 : XÂY DỰNG WEBSERVICE TRONG ANDROID

 • Xây dựng Webservice ASP.NET / PHP / Java
 • Bảo mật API bằng Token
 • Hướng dẫn XML Parser
 • Xây dựng ứng dụng : Đọc báo VnExpress với XML Parser
 • Hướng dẫn lấy dữ liệu từ Webservice cho Android
 • Hướng dẫn upload dữ liệu từ Android lên Webservice

CHƯƠNG 10 : PUBLISH ỨNG DỤNG

 • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Google Developer
 • Upload và Publish ứng dụng Android lên CHPlay
 • Tích hợp quảng cáo Admob vào ứng dụng Android
 • Hướng dẫn tăng doanh thu cho ứng dụng Android