Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Share khóa học lập trình android từ cơ bản đến nâng cao tiếng việt

lượt xem
Share khóa học lập trình android từ cơ bản đến nâng cao tiếng việt

CHƯƠNG 1 : LẬP TRÌNH JAVA CƠ BẢN

 • Cài đặt môi trường lập việc bằng Eclipse
 • Hướng tạo tạo Project trong Eclipse
 • Tìm hiểu Biến và Hằng Số có trong Java
 • Tìm hiểu toán tử có trong Java
 • Mệnh đề điều kiện có trong Java
 • Vòng lặp có trong Java
 • Tìm hiểu Array và ArrayList có trong Java
 • Tìm hiểu lập trình hướng đối tượng (OOP)

CHƯƠNG 2 : XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRÊN ANDROID STUDIO

 • Cài đặt môi trường lập việc với Android Studio và Gennymotion
 • Hướng dẫn tạo Project
 • Tìm hiểu 5 bước xây dựng 1 ứng dụng Android
 • Tìm hiểu vòng đời của ứng dụng Android (Cycle Life)
 • Thay đổi iCON và thông tin ứng dụng
 • Tìm hiểu các loại Relative Layout,Frame Layout,Linear Layout

CHƯƠNG 3 : ĐỐI TƯỢNG CƠ BẢN TRONG ANDROID STUDIO

 • Tìm hiểu đối tượng Editext và Button
 • Ép kiểu dữ liệu
 • Xây dựng ứng dụng máy tính
 • Tìm hiểu cách Debug ứng dụng Android
 • Tìm hiểu đối tượng Snack Bar
 • Làm việc với ImageView (Local - Internet - Background)
 • Tìm hiểu đối tượng Toggle Button và Switch
 • Xây dựng ứng dụng : Lấy hình từ Facebook và Yahoo
 • Tìm hiểu đối tượng Seekbar
 • Xây dựng ứng dụng : Trộn màu nền
 • Xây dựng ứng dụng : Thay đổi Opacity cho ảnh
 • Xây dựng ứng dụng : Slider Album
 • Tìm hiểu đối tượng Radio Button
 • Tìm hiểu đối tượng Checkbox
 • Xây dựng ứng dụng : Phiếu đăng ký môn học

CHƯƠNG 4 : XỬ LÝ THỜI GIAN

 • Tìm hiểu phương thức Diaglog trong Android
 • Tùy biến Diaglog
 • Tìm hiểu phương thức CountDownTimer
 • Tìm hiểu đối tượng Chronometer
 • Tìm hiểu đối tượng Timer
 • Tìm hiểu phương thức Random trong Android
 • Xây dựng ứng dụng : Bốc thăm trúng thưởng
 • Xây dựng ứng dụng : Game đánh bài cào
 • Xây dựng ứng dụng : Clone Game Freaking Math
 • Tìm hiểu Animation trong Android
 • Xây dựng ứng dụng : Game chiếc nón kì diệu bằng Animation

CHƯƠNG 5 : LISTVIEW TRONG ANDROID

 • Tìm hiểu ListView trong Android
 • Custom ListView nâng cao
 • Xóa dòng trong đối tượng ListView
 • Di chuyển các dòng trong ListView
 • Tìm kiếm dữ liệu trong ListView
 • Mối quan hệ giữa Editext và ListView
 • Cập nhật dữ liệu ListView bằng Refresh

CHƯƠNG 6 : TRUYỀN DỮ LIỆU & MEDIA PLAYER

 • Di chuyển giữa các màn hình bằng Intent
 • Tìm hiểu Action Bar trong Android
 • Tìm hiểu Tab Bar trong Android
 • Truyền dữ liệu giữa nhiều màn hình
 • Play nhạc từ ứng dụng
 • Play nhạc từ Internet
 • Xây dựng ứng dụng : Clone Zing MP3
 • Play phim từ ứng dụng
 • Play phim từ Internet hoặc Server Youtube

CHƯƠNG 7 : XỬ LÝ BỘ NHỚ ỨNG DỤNG

 • Tìm hiểu Share Preferences
 • Hướng dẫn đọc file Notepad
 • Hướng dẫn đọc và ghi trực tiếp file Notepad từ ứng dụng
 • Xử lý file và dữ liệu bằng File Manager
 • Speech To Text
 • Text To Speech
 • Record Speech

CHƯƠNG 8 : CƠ SỞ DỮ LIỆU

 • Hướng dẫn đăng ký Host và Domain
 • Xây dựng dữ liệu dạng XML
 • Xây dựng dữ liệu dạng JSON
 • Ôn tập câu lệnh truy vấn SQL
 • Hướng dẫn XML Parser
 • Xây dựng ứng dụng : Đọc báo VnExpress với XML Parser
 • Hướng dẫn JSON Parser
 • Xây dựng ứng dụng : Dự báo thời tiết với JSON Parser
 • Giới thiệu thư viện Volley trong Android
 • Hướng dẫn sử dụng thư viện Volley
 • Giới thiệu SQLite trong Android
 • Xây dựng ứng dụng : Quản lý sinh viên với SQLite trong Android

CHƯƠNG 9 : XÂY DỰNG WEBSERVICE TRONG ANDROID

 • Xây dựng Webservice ASP.NET / PHP / Java
 • Bảo mật API bằng Token
 • Hướng dẫn XML Parser
 • Xây dựng ứng dụng : Đọc báo VnExpress với XML Parser
 • Hướng dẫn lấy dữ liệu từ Webservice cho Android
 • Hướng dẫn upload dữ liệu từ Android lên Webservice

CHƯƠNG 10 : PUBLISH ỨNG DỤNG

 • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Google Developer
 • Upload và Publish ứng dụng Android lên CHPlay
 • Tích hợp quảng cáo Admob vào ứng dụng Android
 • Hướng dẫn tăng doanh thu cho ứng dụng Android

Đăng nhận xét