Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Share khóa học lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao

lượt xem
Share khóa học lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao

Các Module trong khóa học này gồm:
 • I. Phần cơ bản Basic
  • Module 7 - Projects
  • Module 6 - Graphics and Conditional Execution
  • Module 5- Funetion Definition
  • Module 4 - Functions And Variables
  • Module 3 - Integer Arithmetic
  • Module 2 - Basics Of Python
  • Module 1 - Introduction and Course Agenda
 • II. Phần nâng cao
  • P-ADVANCED - Module 8 - Conclusion
  • P_ADVANCED - Module 7 - Projects
  • P-ADVANCED - Module 6 - Networking
  • P_ADVANCED - Module 5 - Advanced Graphics
  • P_ADVANCED - Module 4 - Python CGI Scripting
  • P_ADVANCED - Module 3 - Writing GUI In Python.
  • P-ADVANCED - Module 2 - Data Structures
  • P-ADVANCED - Module 1- Introduction

Đăng nhận xét