Sửa lỗi WpnUserService.dll trên Windows 11/10

WpnUserService.dll là một Dynamic Linked Library được kết nối với Windows Push Notification User Service. Nó đảm bảo mọi thông báo được gửi bởi Windows hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác hoạt động bình thường. Nếu dịch vụ bị lỗi hoặc DLL bị hỏng, người dùng Windows sẽ bỏ lỡ tất cả các loại thông báo. Bài đăng này sẽ chia sẻ các giải pháp sẽ giúp bạn khắc phục Lỗi WpnUserService.dll trên Windows 11/10.

Sửa lỗi WpnUserService.dll trên Windows 11/10

DLL được đặt tại C:\Windows\System32\, có thể được truy cập bằng tài khoản Administrator. Một số lỗi liên quan đến DLL là Vi phạm quyền truy cập tại địa chỉ, WpnUserService.dll thiếu hoặc hỏng, ứng dụng không khởi động được và các lỗi khác.
 1. Khởi động lại dịch vụ WPNU
 2. Chạy công cụ SFC&DISM
 3. Gỡ cài đặt phần mềm đã cài đặt gần đây
Bạn sẽ cần sự cho phép của quản trị viên để giải quyết vấn đề này.

Khởi động lại dịch vụ WPNU

 • Mở dấu nhắc Run (Win + R), nhập Services.msc và nhấn phím Enter
 • Sau khi Services mở thì tìm WPNService
 • Nhấp đúp để mở nó, sau đó đảm bảo khởi động nó nếu nó chưa chạy.
 • Nếu nó đã chạy, hãy đảm bảo Khởi động lại nó.
Startup type cho Windows Push Notification User Service phải được đặt thành Automatic.

Chạy công cụ SFC&DISM


System File Checker and DISM hữu ích khi tệp bị thiếu hoặc bị hỏng và cần thay thế.
 • Mở Windows Terminal bằng Win + X
 • Gõ SFC /scannow và nhấn phím Enter
 • Nếu không tìm thấy lỗi, bạn có thể thực hiện lệnh dism /online /cleanup-image /restorehealth

Khi các lệnh hoàn tất, mọi thứ cần thay thế sẽ được sửa.

Gỡ cài đặt phần mềm đã cài đặt gần đây

Nếu sự cố bắt đầu xảy ra sau khi bạn cài đặt phần mềm gần đây, thì bạn nên gỡ cài đặt và kiểm tra. Một số phần mềm cung cấp tùy chỉnh có thể thay đổi cách thông báo xuất hiện. Avast nổi tiếng là có khả năng can thiệp vào Thông báo đẩy gây nhiễu.

DLL là gì?

DLL là viết tắt của Dynamic Linked Library có thể được kết nối với một chương trình và được sử dụng lại bởi các dịch vụ khác nếu được phép. Nếu một DLL bị hỏng hoặc bị thiếu, thì nhiều chương trình có thể bị lỗi. Điều tốt là hầu hết các DLL hệ thống có thể được sửa chữa bằng cách thay thế chúng bằng một bản sao mới bằng cách sử dụng lệnh SFC và DISM.

Làm cách nào để tắt Windows Push Notifications?

 • Đi tới Windows Settings > System > Notifications
 • Tắt Thông báo để tắt hoàn toàn tất cả chúng
 • Nếu cần thu nhỏ, bạn có thể chọn tắt thông báo từ các ứng dụng riêng lẻ.