Vui lòng bật Javascript trên trình duyệt!
Sau đó nhấn vào nút bên dưới.Tải lại trang
Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Tài liệu lập trình Java cơ bản đến nâng cao Tiếng Việt của trường Đại Học FPT

lượt xem
Mỗi phần bao gồm: lý thuyết và bài tập rất chi tiết và rõ ràng, dễ dàng cho các bạn nào muốn tự học và nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình Java.

Tài liệu lập trình Java cơ bản đến nâng cao Tiếng Việt của trường Đại Học FPT
Phần 1: Java 1
 1. Slide 1 – Làm quen với Java.
 2. Slide 2 – Kiểu, toán tử, lệnh if, switch.
 3. Slide 3 – Mảng và lệnh lặp.
 4. Slide 4 – Lớp và đối tượng.
 5. Slide 5 – ArrayList.
 6. Slide 6 – Chuỗi và biểu thức chính qui.
 7. Slide 7 – Kế thừa.
 8. Slide 8 – Lớp nâng cao.
Phần 2: Java 2
 1. Slide 1 – Packages và Interfaces.
 2. Slide 2 – Xử lý ngoại lệ.
 3. Slide 3 – Input và Output trong Java.
 4. Slide 4 – Đa luồng.
 5. Slide 5 – Enumeration, Autoboxing, Static Import và Annotations.
 6. Slide 6 – Genegic.
 7. Slide 7 – Applects.
 8. Slide 8 – Giới thiệu về Swing.
Phần 3: Java 3
 1. Slide 1 – Tổng quan về lập trình giao diện Java.
 2. Slide 2 – Các thành phần GUI cơ bản.
 3. Slide 3 – Layout manager.
 4. Slide 4 – Menu và các thành phần GUI nâng cao.
 5. Slide 5 – Giới thiệu JDBC.
 6. Slide 6 – JDBC cơ bản.
 7. Slide 7 – Kiến trúc MVC.
 8. Slide 8 – Networking.
Phần 4: Java 4:
 1. Tổng quan về phát triển website với Java EE.
 2. Cơ bản về Servlet.
 3. Cơ bản về JSP phần 1.
 4. Cơ bản về JSP phần 2.
 5. JSP Custom tag.
 6. Giới thiệu Hibernate Framework
 7. Hibernate Mapping.
 8. Hibernate Query Language.
Đánh giá bài viết:

Đăng nhận xét