Bật .NET Framework 2.0 và .NET Framework 3.5 trong Windows 11

Có rất nhiều chương trình yêu cầu bạn cài đặt .NET Framework. Do đó, trong bài đăng này, chúng ta sẽ xem cách kích hoạt .NET Framework 2.0 và .NET Framework 3.5 trong Windows 11.

Bật .NET Framework 2.0 và .NET Framework 3.5 trong Windows 11

Bật .NET Framework 2.0 và .NET Framework 3.5 trong Windows 11

Đây là các bước bạn cần để kích hoạt .NET Framework 2.0 và 3.5 trong Windows 11:
  • Mở Control Panel từ Start Menu.
  • Đảm bảo View by của bạn được đặt thành Categories.
  • Sau đó nhấp vào Programs > Program and Features.
  • Nhấp vào Turn Windows features on or off.
  • Đánh dấu vào .NET Framework 3.5 (bao gồm .NET 2.0 và 3.0) và nhấp vào Ok.
  • Bạn có thể được yêu cầu tải xuống tệp từ Windows Update. Vì vậy, hãy nhấp vào Let Windows Update download the files for you.
  • Sau đó, bạn phải làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình.
Ngoài ra, bạn có thể mở Run - Win + R, nhập optionalfeatures và nhấp vào Ok. Bằng cách này, bạn có thể bỏ qua 4 bước đầu tiên.

Đây là cách bạn kích hoạt khuôn khổ mong muốn trên máy tính Windows 11 của mình.

.NET Framework là gì?

.NET là một nền tảng bao gồm các công cụ, ngôn ngữ lập trình khác nhau và những thứ khác cần thiết để xây dựng hoặc tạo một chương trình. Microsoft .NET Framework là thứ mà hầu hết các ứng dụng máy tính để bàn, trang web, v.v. cần để chạy trên máy tính của bạn.

.NET Framework được tạo thành từ một vài thành phần, cụ thể là Common Language Runtime (CLR) và Class Library.
  • Common Language Runtime (CLR) xử lý các ứng dụng đang chạy trên hệ thống của bạn. Nó cung cấp các dịch vụ như xử lý ngoại lệ, thu gom rác, v.v.
  • Trong khi đó, Class Library cung cấp Application Programming Interface or API, chẳng hạn như chuỗi, số và hơn thế nữa. Nó sẽ đọc và/hoặc ghi tệp, tạo cơ sở dữ liệu, v.v.
Ở đây việc viết mã được thực hiện bằng ngôn ngữ lập trình C #, F # hoặc Visual Basic. Sau khi mã hóa, nó được xác nhận thành Common Intermediate Language (CIL), sau đó sẽ được lưu với các phần mở rộng .dll hoặc .exe