Vui lòng bật Javascript trên trình duyệt!
Sau đó nhấn vào nút bên dưới.Tải lại trang
Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Cách sử dụng hàm GSTEP trong Microsoft Excel

lượt xem
Hàm GSTEP trong Excel là một hàm kỹ thuật và mục đích của nó là để kiểm tra xem một số có lớn hơn một số ngưỡng hay không. Công thức cho hàm GSTEP là GSTEP (number, [step]). Dưới đây là cú pháp của hàm GSTEP.
 • Number: Giá trị để kiểm tra so với bước. Nó là bắt buộc.
 • Step: Giá trị ngưỡng. Nó là tùy chọn.

Cách sử dụng hàm GSTEP trong Excel

Để sử dụng hàm GSTEP, hãy làm theo các giải pháp bên dưới.
 • Khởi chạy Microsoft Excel.
 • Tạo bảng hoặc sử dụng bảng hiện có từ các tệp của bạn.
Cách sử dụng hàm GSTEP trong Microsoft Excel
 • Nhập công thức vào ô bạn muốn cung cấp kết quả =GESTEP(A2, B2) hoặc =GSTEP(5,5).
 • Sau đó nhấn phím Enter để xem kết quả.

Nếu bạn có nhiều dữ liệu trong bảng, bạn có thể nhấp vào kết quả và kéo chốt điền xuống để xem thêm kết quả.

Có hai phương pháp khác để sử dụng hàm GSTEP

 • Phương pháp một là nhấp vào nút fx ở trên cùng bên trái của trang tính Excel.
  • Một hộp thoại Insert sẽ xuất hiện.
  • Bên trong hộp thoại trong phần Select a Category, chọn Engineering từ hộp danh sách.
  • Trong phần Select a Function, hãy chọn chức năng GSTEP từ danh sách.
  • Sau đó bấm OK.
  • Một hộp thoại Function Arguments sẽ mở ra.
  • Trong ô Number nhập vào ô A2.
  • Trong ô nhập Step, nhập vào ô nhập B2.
  • Sau đó bấm OK.
 • Phương pháp hai là nhấp vào tab Formulas, nhấp vào nút More functions trong nhóm Function Library.
  • Sau đó nhấp vào Engineering và chọn GSTEP từ trình đơn thả xuống.
  • Một Function Arguments sẽ xuất hiện.

Tại sao bạn gặp lỗi khi sử dụng hàm GSTEP trong Excel?

Có, bạn có thể gặp lỗi khi sử dụng hàm GSTEP trong Excel. Lỗi này xảy ra nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, GSTEP trả về giá trị lỗi #VALUE! Error value.

Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này giúp bạn hiểu cách sử dụng hàm GSTEP trong Microsoft Excel; nếu bạn có câu hỏi về hướng dẫn, hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận.
Đánh giá bài viết:

Đăng nhận xét