Error Code 1606, Could not access Network Location

Người dùng không thể cài đặt chương trình trên máy tính Windows 11/10 của họ. Khi họ cố gắng làm như vậy, họ thấy Error Code 1606, Could not access Network Location. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem một số giải pháp dễ dàng để giải quyết lỗi.

Error Code 1606, Could not access Network Location

Tại sao tôi thấy mã lỗi 1606?

Lỗi này thường xảy ra do cài đặt Registry không chính xác của thư mục Shell. Điều này có thể dễ dàng được khắc phục bằng cách sửa đổi sổ đăng ký thông qua Trình chỉnh sửa sổ đăng ký. Một lý do khác khiến bạn gặp lỗi này là nếu ứng dụng của bên thứ ba đang can thiệp vào quá trình cài đặt. Bạn cũng có thể gặp phải lỗi này nếu bạn thiếu quyền, chúng tôi cũng sẽ thấy điều đó.

Khắc phục mã lỗi 1606, Could not access Network Location

Nếu bạn thấy Error Code 1606, Could not access Network Location trên Windows 11/10, hãy sử dụng các giải pháp đã cho để giải quyết.

1. Chạy trình Program Compatibility Troubleshooter

Trước tiên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Program Compatibility Troubleshooter của Windows để khắc phục sự cố. Sử dụng các bước sau để làm tương tự.
  • Mở Control Panel từ Start.
  • Bấm vào Program > Run programs made for previous versions of Windows.
  • Làm theo hướng dẫn trên màn hình để chạy trình khắc phục sự cố.
Bây giờ, hãy thử cài đặt lại ứng dụng và xem sự cố còn tiếp diễn hay không.

2. Chỉnh sửa Registry


Như đã đề cập trước đó, sự cố này có thể xảy ra do cấu hình đăng ký sai. Vì vậy, chúng ta cần sửa đổi Registry và xem liệu điều đó có thể khắc phục sự cố hay không.

Vì vậy, hãy mở Registry Editor từ Start và đi đến vị trí sau.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
Bấm đúp vào Common Documents và kiểm tra xem Value data có được đặt ở vị trí sau hay không.
C:\Users\Public\Documents
Nếu không, bạn phải dán nó vào đó và nhấp vào Ok.

3. Thay đổi Permission

Nếu cấu hình Registry ổn, bạn phải thay đổi quyền của thư mục Pubic Documents. Để làm điều đó, hãy làm theo các bước đã cho.
  • Mở File Explorer bằng Win + E hoặc từ Start.
  • Đi tới C:\Users\Public.
  • Nhấp chuột phải vào Public Documents và chọn Properties.
  • Chuyển đến Security, chọn tên người dùng đang hoạt động và nhấp vào Edit.
  • Đánh dấu Full Control và nhấp vào Apply > Ok.
Bây giờ, hãy kiểm tra xem sự cố vẫn tiếp diễn.

4. Khắc phục sự cố trong trạng thái khởi động sạch

Nếu bạn vẫn không thể giải quyết vấn đề thì có thể là do ứng dụng của bên thứ ba. Trong trường hợp đó, bạn phải khắc phục sự cố trong Clean Boot State và xem nguyên nhân gây ra lỗi. Khi bạn biết thủ phạm, hãy loại bỏ nó và bạn sẽ tốt để đi.