Cách sửa lỗi Windows Update và Microsoft Store 0x80070424

 

Cách sửa lỗi Windows Update và Microsoft Store 0x80070424

Lỗi Windows Update 0x80070424 có thể ngăn bạn tải xuống và cài đặt các bản cập nhật Windows. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến các ứng dụng của Microsoft, chẳng hạn như ứng dụng Xbox và ngăn bạn cài đặt ứng dụng từ Microsoft Store.

Thiếu dịch vụ cập nhật Windows thường gây ra lỗi này. Do đó, đây là một số bước khắc phục sự cố để giúp khắc phục lỗi này nhanh nhất có thể.

Nguyên nhân nào gây ra lỗi 0x80070424?

Lỗi cập nhật Windows 0x80070424 đã tồn tại kể từ Windows XP. Mã lỗi 0x80070424 biểu thị dịch vụ được chỉ định không tồn tại. Trong trường hợp này, dịch vụ được đề cập là dịch vụ cần thiết để cài đặt các bản cập nhật Windows.

Để giải quyết lỗi, chúng tôi cần khôi phục các dịch vụ bị thiếu trong sổ đăng ký. Đây là cách để làm điều đó.

1. Chạy Windows Update Troubleshooter


Windows Update Troubleshooter là một tiện ích tích hợp để quét và khắc phục các sự cố có thể ngăn PC của bạn cài đặt các bản cập nhật quan trọng.

Để chạy Windows Update Troubleshooter:
 • Nhấn Win + I để mở Settings.
 • Đi tới Update and Security.
 • Mở tab Troubleshoot từ ngăn bên trái.
 • Trong ngăn bên phải, hãy kiểm tra xem có bất kỳ tùy chọn khắc phục sự cố nào không. Nếu không, hãy nhấp vào liên kết Additional troubleshooter.
 • Trong phần Get up and running, nhấp vào Windows Update.
 • Nhấp vào nút Run the troubleshooter. Nó sẽ quét hệ thống để tìm các vấn đề ảnh hưởng đến dịch vụ Windows Update và đề xuất các bước cho phù hợp. Áp dụng các bản sửa lỗi được đề xuất và kiểm tra bất kỳ cải tiến nào.

2. Khởi động lại Update Services


Bạn sẽ không thể cài đặt các bản cập nhật nếu dịch vụ Windows Update bị thiếu hoặc không chạy trong nền. Microsoft cho phép bạn xác định thủ công trạng thái và khởi động lại dịch vụ thông qua phần đính vào Services. Đây là cách để làm điều đó.
 • Nhấn phím Windows + R để mở Run.
 • Nhập services.msc và nhấp vào OK để mở Services.
 • Trong cửa sổ Services, cuộn xuống và tìm dịch vụ Windows Update .
 • Nhấp chuột phải vào service và chọn Restart nếu nó không chạy.
 • Tiếp theo, nhấp đúp vào Services và đặt Startup type thành Automatic.
 • Nhấp vào Apply để lưu các thay đổi.
 • Tiếp theo, hãy tìm Background Intelligent Transfer Service và Cryptographic Service và lặp lại các bước để khởi động lại dịch vụ.

3. Khôi phục Windows Update Services (wuaserv)


Nếu dịch vụ Windows Update bị thiếu trong Services Snap-in, bạn có thể khôi phục các mục đăng ký bị thiếu bằng cách chạy tệp đăng ký với tư cách quản trị viên. Sao chép và dán mã sau vào tệp notepad, lưu nó với phần mở rộng reg và sau đó thực thi nó để khôi phục các dịch vụ Windows Update cần thiết. Đây là cách để làm điều đó.
 • Gõ notepad trong việc tìm kiếm Windows và bấm vào kết quả có liên quan để mở ứng dụng.
 • Sao chép và dán mã sau vào tệp notepad:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv]
"DependOnService"=hex(7):72,00,70,00,63,00,73,00,73,00,00,00,00,00
"Description"="@%systemroot%\
ystem32\\wuaueng.dll,-106"
"DisplayName"="Windows Update"
"ErrorControl"=dword:00000001
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
00,01,00,00,00,60,ea,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"ImagePath"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,20,00,2d,00,70,00,00,\
00
"ObjectName"="LocalSystem"
"RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,\
00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,\
65,00,61,00,74,00,65,00,47,00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,\
00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,\
61,00,74,00,65,00,50,00,61,00,67,00,65,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,50,00,72,\
00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,54,00,63,00,\
62,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,\
00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00,72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,\
79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,\
00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,72,00,73,00,6f,00,\
6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,\
00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,51,00,\
75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,\
00,00,00,53,00,65,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,00,6e,00,50,00,\
72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,44,00,65,\
00,62,00,75,00,67,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,\
00,00,53,00,65,00,42,00,61,00,63,00,6b,00,75,00,70,00,50,00,72,00,69,00,76,\
00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,52,00,65,00,73,00,74,00,\
6f,00,72,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,\
00,53,00,65,00,53,00,65,00,63,00,75,00,72,00,69,00,74,00,79,00,50,00,72,00,\
69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,54,00,61,00,6b,\
00,65,00,4f,00,77,00,6e,00,65,00,72,00,73,00,68,00,69,00,70,00,50,00,72,00,\
69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,00,6f,00,61,\
00,64,00,44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,\
6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4d,00,61,00,6e,00,61,00,67,00,65,\
00,56,00,6f,00,6c,00,75,00,6d,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,\
65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,45,\
00,6e,00,76,00,69,00,72,00,6f,00,6e,00,6d,00,65,00,6e,00,74,00,50,00,72,00,\
69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,\
00,61,00,74,00,65,00,53,00,79,00,6d,00,62,00,6f,00,6c,00,69,00,63,00,4c,00,\
69,00,6e,00,6b,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,\
00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,42,00,61,00,\
73,00,65,00,50,00,72,00,69,00,6f,00,72,00,69,00,74,00,79,00,50,00,72,00,69,\
00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00
"ServiceSidType"=dword:00000001
"Start"=dword:00000003
"SvcMemHardLimitInMB"=dword:000000f6
"SvcMemMidLimitInMB"=dword:000000a7
"SvcMemSoftLimitInMB"=dword:00000058
"Type"=dword:00000020
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv\Parameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,\
00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
77,00,75,00,61,00,75,00,65,00,6e,00,67,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"ServiceDllUnloadOnStop"=dword:00000001
"ServiceMain"="WUServiceMain"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,78,00,00,00,84,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,00,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
00,00,02,00,48,00,03,00,00,00,00,00,14,00,9d,00,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
05,0b,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
20,02,00,00,00,00,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,\
01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv\TriggerInfo]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv\TriggerInfo\0]
"Type"=dword:00000005
"Action"=dword:00000001
"Guid"=hex:e6,ca,9f,65,db,5b,a9,4d,b1,ff,ca,2a,17,8d,46,e0
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv\TriggerInfo\1]
"Type"=dword:00000005
"Action"=dword:00000001
"Guid"=hex:c8,46,fb,54,89,f0,4c,46,b1,fd,59,d1,b6,2c,3b,50
 • Tiếp theo, nhấp vào File và chọn Save as.
 • Đổi tên tệp thành Windows_update.reg .
 • Nhấp vào menu thả xuống cho loại Save as type và chọn All Files. Sau đó, nhấp vào Save để lưu tệp.
 • Nhấp chuột vào tệp Windows_update.reg và nhấp vào Yes để cung cấp quyền cần thiết để chạy tệp đăng ký. Khi thông báo thành công xuất hiện, hãy nhấp vào OK để khởi động lại PC của bạn.
Tệp đăng ký sẽ khôi phục các khóa đăng ký dịch vụ Windows Update cho hệ thống của bạn. Để xác nhận, hãy điều hướng đến
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv
trong Registry Editor.

Sau khi khởi động lại, nhấn phím Windows + R, nhập s ervices.msc và nhấp vào OK. Tiếp theo, xác định vị trí và nhấp chuột phải vào dịch vụ Windows Update và chọn Restart/Start.

Tiếp theo, đi tới Settings > Update & Security và kiểm tra xem lỗi 0x80070424 đã được giải quyết chưa và bạn có thể cài đặt các bản cập nhật đang chờ xử lý.

4. Quét máy tính của bạn để tìm phần mềm độc hại

Nhiễm phần mềm độc hại có thể làm hỏng hoặc xóa các tệp hệ thống thiết yếu như dịch vụ Windows Update và gây ra lỗi 0x80070424 Microsoft Store. Nếu bạn có thể khôi phục các tệp Windows Update bằng cách hack sổ đăng ký và các dịch vụ biến mất ngay sau khi gây ra cùng một lỗi, hãy kiểm tra xem có nhiễm phần mềm độc hại hay không.

Thực hiện quét toàn bộ để tìm dấu vết của bất kỳ vi rút nào trong máy tính của bạn. Nếu bạn chưa cài đặt phần mềm chống vi-rút, hãy tải xuống và cài đặt Malwarebytes. Nó là một phần mềm chống vi-rút tuyệt vời và đi kèm với một bản dùng thử đầy đủ chức năng.
5. Đặt lại Windows Update Services Using bằng Batch File

Nếu bạn xác định PC của mình không có vấn đề về phần mềm độc hại, hãy thử đặt lại các dịch vụ cập nhật Windows quan trọng. Mặc dù bạn có thể đặt lại các dịch vụ này theo cách thủ công, nhưng việc sử dụng tập lệnh hàng loạt sẽ đẩy nhanh quá trình này, nếu không thì quá trình này sẽ tốn thời gian. Đây là cách để làm điều đó.
 • Nhấn phím Windows + R để mở Run.
 • Gõ notepad và nhấn OK để mở ứng dụng.
 • Sao chép và dán lệnh sau vào notepad.
net stop bits
net stop wuauserv
net stop appidsvc
net stop cryptsvc
Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\*.*"
rmdir %systemroot%\SoftwareDistribution /S /Q
rmdir %systemroot%
ystem32\catroot2 /S /Q
sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
cd /d %windir%
ystem32
regsvr32.exe /s atl.dll
regsvr32.exe /s urlmon.dll
regsvr32.exe /s mshtml.dll
regsvr32.exe /s shdocvw.dll
regsvr32.exe /s browseui.dll
regsvr32.exe /s jscript.dll
regsvr32.exe /s vbscript.dll
regsvr32.exe /s scrrun.dll
regsvr32.exe /s msxml.dll
regsvr32.exe /s msxml3.dll
regsvr32.exe /s msxml6.dll
regsvr32.exe /s actxprxy.dll
regsvr32.exe /s softpub.dll
regsvr32.exe /s wintrust.dll
regsvr32.exe /s dssenh.dll
regsvr32.exe /s rsaenh.dll
regsvr32.exe /s gpkcsp.dll
regsvr32.exe /s sccbase.dll
regsvr32.exe /s slbcsp.dll
regsvr32.exe /s cryptdlg.dll
regsvr32.exe /s oleaut32.dll
regsvr32.exe /s ole32.dll
regsvr32.exe /s shell32.dll
regsvr32.exe /s initpki.dll
regsvr32.exe /s wuapi.dll
regsvr32.exe /s wuaueng.dll
regsvr32.exe /s wuaueng1.dll
regsvr32.exe /s wucltui.dll
regsvr32.exe /s wups.dll
regsvr32.exe /s wups2.dll
regsvr32.exe /s wuweb.dll
regsvr32.exe /s qmgr.dll
regsvr32.exe /s qmgrprxy.dll
regsvr32.exe /s wucltux.dll
regsvr32.exe /s muweb.dll
regsvr32.exe /s wuwebv.dll
netsh winsock reset
netsh winsock reset proxy
net start bits
net start wuauserv
net start appidsvc
net start cryptsvc
 • Nhấp vào File và chọn Save as.
 • Đổi tên tệp thành Windows.bat.
 • Nhấp vào menu thả xuống Save as và chọn All Files. Sau đó, nhấp vào Save để lưu tệp.
 • Nhấp chuột phải vào tệp Windows.bat và chọn Run as administrator. Bấm Yes nếu được User Account Control.
Chờ PC của bạn chạy tập lệnh thành công rồi khởi động lại PC. Sau khi khởi động lại, hãy mở Update & Security để xem lỗi có được giải quyết hay không.

6. Thực hiện Windows Factory Reset

Khôi phục cài đặt gốc Windows 10 sẽ cài đặt HĐH, khôi phục các tệp dịch vụ cập nhật Windows bị thiếu. Bạn có thể sử dụng tùy chọn Đặt lại được tích hợp sẵn để đặt lại máy tính của mình mà không ảnh hưởng đến các tệp cá nhân của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ xóa các ứng dụng của bên thứ ba được cài đặt trên PC của bạn.