Windows AIO Editions ISO '88-in-1', đầy đủ các phiên bản Windown 7, 8.1, 10, 11 đã kích hoạt

Nhằm hỗ trợ các bạn tốt hơn trong việc tìm kiếm và cài đặt Windows trên máy tính, mình xin chia sẻ bộ cài tổng hợp đã được đóng gói thành file ISO với đầy đủ các phiên bản của Windown 7, 8.1, 10, 11 (x86/x64).

Một file ISO tổng hợp đầy đủ các phiên bản của Windows 7, 8.1, 10 và 11 (Consumer/Business) cập nhật bản vá tháng 10/2021. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ hỗ trợ ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh và dã được kích hoạt bản quyền sẵn.

Tải về tại đây:

Pass giải nén: wikianow.com

Danh sách các phiên bản Windows trong bộ cài:

 • Windows 7
  • Windows 7 Enterprise x86/x64
  • Windows 7 Enterprise N x86/x64
  • Windows 7 Starter N x86/x64
  • Windows 7 Starter x86/x64
  • Windows 7 Homebasic N x86/x64
  • Windows 7 Homepremium N x86/x64
  • Windows 7 Pro N x86/x64
  • Windows 7 Pro x86/x64
  • Windows 7 Homebasic x86/x64
  • Windows 7 Homepremium x86/x64
  • Windows 7 Ultimate x86/x64
  • Windows 7 Ultimate N x86/x64
 • Windows 8.1
  • Windows 8.1 Enterprise N x86/x64
  • Windows 8.1 Enterprise x86/x64
  • Windows 8.1 Pro N x86/x64
  • Windows 8.1 N x86/x64
  • Windows 8.1 Pro x86/x64
  • Windows 8.1 x86/x64
  • Windows 8.1 Single Language x86/x64
  • Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise x86/x64
  • Windows Embedded 8.1 Industry Pro x86/x64
 • Windows 10
  • Windows 10 Home x86/x64
  • Windows 10 Home N x86/x64
  • Windows 10 Pro x86/x64
  • Windows 10 Pro N x86/x64
  • Windows 10 Home Single Language x86/x64
  • Windows 10 Pro Education x86/x64
  • Windows 10 Pro Education N x86/x64
  • Windows 10 Pro for Workstations x86/x64
  • Windows 10 Pro N for Workstations x86/x64
  • Windows 10 Pro Single Language x86/x64
  • Windows 10 Education x86/x64
  • Windows 10 Education N x86/x64
  • Windows 10 Enterprise x86/x64
  • Windows 10 Enterprise N x86/x64
  • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops x86/x64
  • Windows 10 IoT Enterprise x86/x64
 • Windows 11
  • Windows 11 Home
  • Windows 11 Home N
  • Windows 11 Pro
  • Windows 11 Pro N
  • Windows 11 Enterprise
  • Windows 11 Education
  • Windows 11 Pro Education
  • Windows 11 Pro for Workstations
  • Windows 11 Enterprise N
  • Windows 11 Education N
  • Windows 11 Pro Education N
  • Windows 11 Pro N for Workstations
  • Windows 11 Home Single Language
  • Windows 11 Enterprise multi-session
  • Windows 11 IoT Enterprise
  • Windows 11 SE
  • Windows 11 SE N