Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

AmiBroker Pro/AmiQuote Full - Phân tích số liệu, thông tin chứng khoán!

lượt xem
AmiBroker là một trong số những phần mềm chứng khoán được đánh giá có tính năng cũng như hiệu quả sử dụng rất cao. AmiBroker có thể chiếm lĩnh thị trường về cơ hội, hỗ trợ canh tranh nhanh chóng nhất. Phần mềm AmiBroker sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu sử dụng của người dùng, cùng với đó có thể đáp ứng được toàn bộ những nội dung hỗ trợ tăng lợi nhuận hiệu quả cho người sử dụng.


Phần mềm chứng khoán AmiBroker với biểu đồ mạnh mẽ, dễ sử dụng và rất đẹp. Tất cả các danh sách đầu tư nhanh nhất tối ưu hóa, tất cả những tính năng như vị trí, xếp hạng, số liệu hay các hỗ trợ khác đều được tìm kiếm nhanh chóng. AmiBroker còn có khả năng tự động hóa và xử lý hàng loạt các hoạt động khác nhau và làm việc bất cứ lúc nào.

Khi sử dụng AmiBroker bạn có thể thấy được giao diện linh hoạt và có sắp xếp hợp lý nhất cùng với toàn bộ những công cụ mạnh mẽ cho người sử dụng, hỗ trợ tối đa việc phát triển hệ thống. Phần mềm chúng khoán này có cửa sổ phân tích, lưu trữ toàn bộ những công cụ cũng như các kiểm tra đầu tư và tiến hành kiểm tra chính xác. Kiểm tra hệ thống của bạn, tìm giá trị tham gia tối ưu cùng với những thử nghiệm chuyển tiếp, tất cả là những đặc tính cụ thể của phần mềm.

Ngoài ra AmiBroker còn có các công thức nhanh và gọn để thể hiện được ý tưởng rõ ràng nhất trong kinh doanh. Giúp xử lý ma trận nhanh, ngôn ngữ ngắn gọn, trình gỡ lỗi tích hợp, nhập ít hơn, nhanh hơn, đem lại kết quả cao hơn.

Download AmiBroker Pro 6.30.0.6300/AmiQuote 3.31 Full

Đăng nhận xét