Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Cách sử dụng Windows Termial đa cửa sổ, nhiều tab, kính mờ

lượt xem
Đã được một thời gian kể từ khi Microsoft phát hành công cụ Windws Termial như một công cụ mã nguồn mở. Nó đã bị thu hút bởi nền mờ khi nó được sử dụng lần đầu tiên. Nó thực sự đã trở thành công cụ sản xuất chính trong quá trình tiếp theo. Nó thường được sử dụng cho thử nghiệm python, docker, v.v. Cho đến hôm nay, khi tôi chuẩn bị học lệnh cmd, tôi đã kiểm tra lại các tài liệu chính thức, nhưng tôi đã rất ngạc nhiên bởi Microsoft. Không chỉ có các hướng dẫn đồ họa chi tiết, mô tả tham số lệnh mà còn có nhiều phần trình diễn.

Cách khởi chạy:

wt -p "Command Prompt" ; split-pane -p "Windows PowerShell" ; split-pane -H wsl.exe
Chỉ cần nhập lệnh này vào cmd hoặc win + r, và ba cửa sổ sẽ bật lên. wt ở đây thực sự là Windows Termial, trong cùng thư mục với cmd.exe và tên đầy đủ là wt.exe.

Các lệnh thao tác với cửa sổ:

  • Thêm cửa sổ theo chiều ngang:
Alt + Shift + +
  • Thêm cửa sổ theo chiều dọc:
Alt + Shift + -
  • Chuyển cửa sổ làm việc (nếu không có chuột):
Alt + [phím điều hướng mũi tên]
  • Phóng to - thu nhỏ cửa sổ:
Alt + Shilft + [phím điều hướng mũi tên]
  • Đóng cửa sổ:
Ctrl + Shilft + w

Đăng nhận xét