Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Lost Land Font Việt Hóa

lượt xem
Lost Land Font Việt Hóa đây là một font chữ vẽ tay theo phong cách kinh dị, font chữ này phù hợp cho các thiết kế trang bìa, logo, tiêu đề, tiêu đề tạp chí. Font chữ hỗ trợ đa ngôn ngữ, được Việt hóa đầy đủ bởi Tuỳn Pucca, đã được chỉnh sửa và tối ưu hoàn chỉnh nhất.
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Đăng nhận xét