Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Share thông tin thẻ Visa (thật)

lượt xem
Thông tin thẻ đây nhé, đây là thẻ thật, nhưng không có tiền trong đó thôi, vì thế dùng tốt hơn một số thẻ ảo tạo bằng một số web đen.

Tên chủ tài khoản có thể lấy chính tên bạn (tên tiếng anh). Ví dụ: Nguyễn Văn A thì điền là Nguyen A gì đó là được.


Thông tin thẻ Visa:

Card Number: 4847 1873 8625 3508
Expires: 06/28
CVV: 578
Address: 5525 N Broadway st
City: Chicago
Zipcode: 60640
State: IL
Country: USA

Đăng nhận xét