Vui lòng bật Javascript trên trình duyệt!
Sau đó nhấn vào nút bên dưới.Tải lại trang
Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Hướng dẫn học CSS - WIKIANOW

lượt xem

CSS là ngôn ngữ dùng để định dạng cho các thẻ HTML, định dạng có thể sẽ là: chỉnh vị trí, chiều rộng, độ cao, màu sắc, font chữ, màu nền, hình nền, ..., có thể xem là công việc trang trí, làm cho trang web đẹp hơn, dễ nhìn hơn.

CSS có hơn 20 bộ chọn và 50 thuộc tính khác nhau, nhưng sẽ có những bộ chọn và thuộc tính được sử dụng rất nhiều lần, nội dung bài học sẽ để cập tới những thuộc tính thường dùng, các bộ chọn và thuộc tính khác.

Để tiện hình dung về CSS, chúng ta chia thuộc tính làm 3 nhóm:

 • Các thuộc tính định dạng cho text.
 • Các thuộc tính định dạng chung.

Nhóm các thuộc tính điều khiển nội dung, nhóm này dùng để sắp xếp bố cục cho các thành phần HTML.

Giới thiệu về CSS

 • CSS viết tắt của từ Cascading Style Sheets, được dùng để trang trí, định dạng, bố cục cho trang web, không có ý nghĩa trong việc thể hiện nội dung.
 • CSS là một file có phần mở rộng là .css, nhiệm vụ của nó là tách riêng phần định dạng (style) ra khỏi nội dung trang HTML.
 • Khi sử dụng CSS chúng ta sẽ dễ dàng quản lý nội dung trang HTML, dễ điều khiển phần định dạng, và đặc biệt là sẽ tốn ít thời gian khi code hay chỉnh sửa, giả sử các bạn có ~100 file HTML có tiêu đề như nhau, và bạn muốn tất cả các trang HTML này có tiêu đề được thay đổi sang màu xanh, thì CSS sẽ thực hiện việc thay đổi này chỉ với 1 dòng code.

Những bài học tiếp theo dành cho các bạn lần đầu làm quen với CSS, chỉ hướng dẫn một số tính chất cơ bản, thường dùng của thuộc tính CSS, mục đích là giúp các bạn học cách sử dụng các thuộc tính CSS thường dùng.

Sử dụng CSS

Kết nối file CSS vào file HTML

Nội fung file index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Tiêu đề trang web</title>
</head>

<body>
...Phần thân viết ở đây...
</body>
</html>

Nội fung file style.css

Nếu không có nội dung thì file CSS có thể là file rỗng, hoặc chứa dòng khai báo charset, ở đây ta tạm thời sử dụng file rỗng.

Kết nối file CSS vào file HTML

Chúng ta kết nối file CSS vào file HTML thông qua thẻ <link>, cách sử dụng thẻ này như thế nào các bạn có thể xem thêm.

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Tiêu đề trang web</title>
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" media="screen,print" />
</head>

<body>
...Phần thân viết ở đây...
</body>
</html>

Thuộc tính href ta phân tích như sau:

 • style.css là một file có tên là style với định dạng file là .css
 • css là folder chứa file style.css

Như vậy css/style.css sẽ dẫn đường dẫn tới file style.css trong thư mục css.

Cách viết một nội dung CSS

Viết nội dung CSS theo cấu trúc như sau:

Bộ chọn { thuộc tính: giá trị; }

p { color: red; }

Chúng ta có thể viết nhiều cặp thuộc tính và giá trị cho bộ chọn, mỗi cặp thuộc tính và giá trị có thể viết cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

p { color: red; float: left; padding-left: 10px; }

Đoạn code trên tương tự như đoạn code sau:

p {
  color: red;
  float: left;
  padding-left: 10px;
}

Cách viết bộ chọn CSS

Giả sử ta có file HTML như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Tiêu đề trang web</title>
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" media="screen,print" />
</head>

<body>
<div id="content">
<ul>
<li>Mục 01</li>
<li>Mục 02</li>
<li>Mục 03</li>
<li>Mục 04</li>
</ul>
<p>Đoạn văn</p>
</div>

<div class="navi">
<p>Nội dung navi</p>
</div>
</body>
</html>

Bộ chọn theo tên id

tag#tênid { thuộc tính: giá trị; }

 • Bắt buộc phải có ký tự dấu "#" và tênid
div#content { width: 600px; }

Bộ chọn theo tên class

tag.tênclass { thuộc tính: giá trị; }

Bắt buộc phải có ký tự dấu "." và tênclass

div.navi { background: #333333; }

Bộ chọn theo cấp bậc

[tag cha] [tag con] [tag cháu] { thuộc tính: giá trị; }

 • Cấu trúc này không bắt buộc, tuy nhiên cấu trúc này sẽ thuận tiện trong việc điều chỉnh các thành phần con bên trong, và cũng để xác định thứ tự ưu tiên trong CSS.
 • Trong file HTML bên trên, trong phần contentnavi đều có tồn tại thành phần <p> nếu sử dụng cách chọn tag { thuộc tính: giá trị;} thì ta sẽ không thể nào chọn được đâu là thành phần thuộc content, đâu là thành phần thuộc navi, tuy nhiên sử dụng cách chọn theo cấp bậc thì việc này lại rất dễ dàng:
div#content p { color: #333333; } /* Chon thanh phan p theo content*/

div.navi p { background: #333333; } /* Chon thanh phan p theo navi*/

div#content ul li { display: inline; } /* Chon thanh phan li theo content*/

Cách viết một comment trong file CSS

Comment là một dạng ghi chú, giúp người viết code giải thích nghĩa cho từng đoạn code, cách viết một comment trong CSS như sau:

/* Đây là dòng comment */

Các thuộc tính định dạng cho text

Các thuộc tính định dạng cho text thường được sử dụng định dạng trực tiếp cho các thẻ thuộc nhóm inline, (những thuộc tính này cũng có thể định dạng được cho các thẻ khác).

Đánh giá bài viết:

Đăng nhận xét