Lấy link jsDelivr từ GitHub

GitHub to jsDelivr là một tiện ích lấy link tài nguyên tĩnh (static asset) từ GitHub sang CDN miễn phí của jsDelivr. Bạn có thể get link hầu hết các git trên GitHub sang jsDelivr để tận dụng CDN mạnh mẽ từ dịch vụ này.

Nhập link Github

Migrating from GitHub to jsDelivr

Embeded code:

jsDelivr là một dịch vụ CDN mã nguồn mở miễn phí, nhanh và ổn định. jsDelivr ra đời để hỗ trợ CDN cho các phần mềm mã nguồn mở: npm và GitHub. Hầu hết các git trên GitHub đều được hỗ trợ CDN từ js Delivr.

 • Đặc điểm nổi bật

  Một số tính năng nổi bật của jsDeliver:

  • jsDelivr được hỗ trợ bởi 4 ông lớn CDN: Cloudflare, Fastly, Bunny, Quantil.
  • Có hơn 750 điểm truy cập toàn cầu.
  • Hỗ trợ tự động cân bằng tải (load balancing).
  • Nhanh hơn hầu hết các CDN khác.
  • Độ tin cậy cao, hoạt động ổn định.
  • Hoạt động được với cả ở Trung Quốc.
 • Liên kết GitHub hợp lệ

  Các liên kết GitHub hợp lệ có dạng như ví dụ bên dưới:

  • Github file URL: https://github.com/twbs/bootstrap/blob/v4-dev/dist/css/bootstrap.min.css
  • Github file URL: https://github.com/twbs/bootstrap/raw/v4-dev/dist/css/bootstrap.min.css
  • Github file URL: https://github.com/twbs/bootstrap/blame/v4-dev/dist/css/bootstrap.min.css
  • Github raw file URL: https://raw.githubusercontent.com/twbs/bootstrap/v4-dev/dist/css/bootstrap.min.css