Khắc phục lỗi CLR20R3 khi khởi chạy ứng dụng trên Windows 10

Có thể bạn đã gặp phải lỗi CLR20R3 khi khởi chạy ứng dụng trong Windows 10. Nó có thể xảy…