CPU Over Temperature Error - Fix lỗi CPU quá nóng

Hãy tưởng tượng một tình huống mà bạn khởi động máy tính của mình, nhưng hệ điều hành khô…