Nhãn: Microsoft Word

Tệp ASD là gì và cách mở tệp đó trong Microsoft Word

Tệp ASD là gì và cách mở tệp đó trong Microsoft Word

Đôi khi, người dùng Microsoft Word sẽ phải đối mặt với một phần mở rộng tệp được gọi là A…
Cách chèn tài liệu Word vào tài liệu Word khác

Cách chèn tài liệu Word vào tài liệu Word khác

Bạn có biết rằng có thể chèn một tài liệu Word vào một tài liệu Word khác không? Vâng, đi…
Cách sửa file Word bị hỏng

Cách sửa file Word bị hỏng

Tài liệu Microsoft Word có thể không mở cho nhiều lý do. Bạn có thể thấy dữ liệu một phần…
Cách thêm, xóa hoặc chèn Page Number tùy chỉnh trong Word

Cách thêm, xóa hoặc chèn Page Number tùy chỉnh trong Word

Nếu bạn muốn thêm hoặc xóa số trang hoặc chèn số trang tùy chỉnh trong tài liệu Word, bạn…
Cách chuyển đổi tài liệu Word cũ sang định dạng Word mới

Cách chuyển đổi tài liệu Word cũ sang định dạng Word mới

Các ứng dụng Microsoft Office được thiết kế để đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu hiện tại của…
Cách tạo phong bì trong Microsoft Word và in nó

Cách tạo phong bì trong Microsoft Word và in nó

Các ứng dụng Microsoft Office được thiết kế với nhiều tính năng độc đáo và thân thiện với…

© WIKIANOW. Đã đăng ký Bản quyền

close