Phần mềm Pazera Free Audio Extractor - Trích xuất các đoạn âm thanh từ các tệp âm thanh và video

Có thể trích xuất các bản âm thanh từ các tệp video và âm thanh một cách dễ dàng không? Đ…